הטיפול בתביעה

למטרת טיפול בתביעה, ייבחנו גם נתונים הקיימים בביטוח הלאומי בעניין מגישי תביעה עבור גמלת ניידות, קצבת נכות כללית או קצבת שירותים מיוחדים.

(אין בידי המוסד פרוטוקולים מועדות רפואיות, אשר בוצעו בעבור מס הכנסה).

הביטוח הלאומי מבצע פניות, במידת הצורך, על מנת לקבל מסמכים רפואיים מעודכנים ונוספים. בנוסף, קיימת אפשרות להזמנה עבור בדיקה בוועדה רפואית, על-פי החלטת רופא מוסמך.

הליך הגשת תביעה לאנשים שחלו במחלת פוליו בחו"ל

מי שחלו בחו"ל במחלת הפוליו, נדרשים להגשת תביעה לביטוח לאומי בהתאמה לכללים, שפורטו לעיל ובהתאם לפירוט בסעיף "מי שחלה בחו"ל במחלת פוליו".