הסיבות המרכזיות לקיומו של הדיור הציבורי

הסיבות המרכזיות לקיומו של הדיור הציבורי למי שלא ידע עד היום, הנו זכות בסיסית המוכרת בחוק. זוהי אולי סיבה נוספת לקיומו של הדיור הציבורי. המדינה לפיכך מחזיקה במאגר נכבד של דירות שהוגדרו כדיור ציבורי, ואשר מטרתן היא לספק מענה לאזרחים שאין בכיסם לשלם שכר דירה גבוה על מגורים.
מי שאחראי ומטפל בכל הנושאים של הדיור הציבורי הוא משרד הבינוי והשיכון, תוך שהוא דואג ומסייע לאזרחים הזכאים לדיור זה על פי הקריטריונים אותם הגדירה הממשלה, על פי חוק.

המדינה והחברות המאכלסות

מדינת ישראל החליטה לתת למשרד אחד- משרד הבינוי והשיכון, לנהל את כל נושא הדיור , ובתוכו נכלל גם הדיור הציבורי. משרד זה, כמו במשרדים ממשלתיים אחרים, נעזר בשרותיהם של חברות מאכלסות.  תפקידן של חברות אלה הוא לטפל בכל נושא האיכלוס של הדיור הציבורי בהתאם ובמקביל להנחיות המשרד, ולדאוג לאכלוסן בזכאים להטבה זו.

חשוב לזכור כי מלאי הדירות המיועדות לדיור הציבורי הנו מועט ומוגבל. לכן, לא כל מי שעומד בתנאי הזכאות, יזכה בצורה אוטומטית או גורפת בקבלתה של דירה ציבורית.
על מנת לקבל דיור ציבורי יש לעמוד בכל התנאים וההגבלות, אך חשוב גם לקחת בחשבון כי בשל המגבלה הכמותית, יתכן כי למרות שהנכם זכאים, יתכן כי לאלצו להמתין או שלא תהיינה דירות פנויות עבורכם.

הסיבות המרכזיות לקיומו של הדיור הציבורי

מיהן החברות המאכלסות?

כיום פועלות במדינת ישראל שבע חברות שונות, שאחראיות על הדיור הציבורי. חלקן חברות פרטיות הפועלות בפריסה ארצית, וחלקן חברות ממשלתיות אשר ברוב המקרים פועלות באזורים נקודתיים או בערים מסויימות למתן מענה בערים אלה.

ואלה הן החברות המאכלסות:

עמידר-  זוהי חברה ממשלתית הפעילה מאז 1949 ופועלת בפריסה ארצית.

עמיגור- זוהי חברה בבעלות הסוכנות היהודית ופועלת בפריסה ארצית. מרבית הדיור של חברת עמיגור מיועד ברובו לעולים חדשים.

חלמיש- זוהי חברה שהיא בבעלות משותפת של עריית תל אביב יפו ומשרד הבינוי והשיכון. חברה זו פעילה רק באזור תל אביב.

שקמונה- זוהי חברה בבעלות משותפת. רובה בבעלות המדינה וחלקה בבעלות של עריית חיפה. חברה זו פועלת בחיפה ואחראית בנוסף לכך גם על המעונות לסטודנטים ומפעילה בתי אבות בחיפה.

ח.ל.ד – זוהי חברה בבעלות משותפת של עיריית פתח תקווה ומדינת ישראל. עיקר פעילותה של חברה זו הוא בפתח תקווה ועוסקת בדיור ציבורי, שיקום שכונות וניהול פרוייקטים של בניה בעיר.

שיכון ופיתוח- החטיבה להתיישבות הוא גוף השייך להסתדרות הציונית העולמית שמטרתו חיזוק בסיסים דמוגרפיים חברתיים וכלכליים של איזורים שהוגדרו על ידי המדינה, ופועל תחת משרד הבינוי והשיכון.

תפריט נגישות