הפיצוי הניתן לנפגעי פוליו

מטרתו של החוק לפיצוי נפגעי פוליו, התשס"ז 2007, הינו פיצוי נפגעי הפוליו, שהינם תושבי ישראל, אשר לקו במחלת שיתוק ילדים בישראל, או אלו שחלו מחוץ לישראל, ונותחו בשל המחלה בישראל עד לתאריך 1.1.1970.

על-פי החוק, למי שהינו מוכר כנפגע פוליו, ואשר נגרמה לו נכות בעקבות המחלה, ישנה זכאות לפיצוי חד-פעמי, ובנוסף, זכאות לקצבה חודשית או למענק כתחליף לקצבה, בהתאם לאחוזי המוגבלות בניידות או בהתאם לאחוזי הנכות. לקצבה ולפיצוי, הניתנים לנפגעי פוליו, אין השפעה על יתר הקצבאות המשולמות להם.

לתשומת לבכם, מי שחלה בחו"ל נדרש להגיש תביעה לביטוח הלאומי, במשך פרק זמן מוגבל, כקבוע בחוק. ראו פירוט ב"מי שחלה בחו"ל במחלת פוליו” .