MYINSPIRE למען אנשים עם מוגבלויות.  

שמי רעות גולדשטיין, נולדתי עם שיתוק מוחין. במהלך חיי נתקלתי בלא מעט
חומות במוסדות החינוכיים אשר רצו להפריד אותי מהכלל, צבא שאליו התגייסתי למרות ההתנגדויות, שוק העבודה שסגר בפניי דלתות אך את כולם צלחתי ואף הקמתי משפחה לתפארת.

הייחס המפלה בו נתקלתי כשפניתי לשוק העבודה הוא זה שגרם לי להרים את
הכפפה וליצור תשתית שתהווה גג לציבור החיים עם מוגבלות במדינת ישראל ותיצור עבורם
מסגרות חברתיות ועסקיות אשר יקלו את ההתמודדות עם חיי היומיום.

בהרצאותיי, אני מביאה את הידע, הניסיון והכלים להתמודדות עם המערכות ונקודות הציון החשובות
בחיים, אציע שלל פתרונות להתמודדות עם הקשיים העומדים בדרך ואתן מענה לשאלות.

ההרצאות שלי:

"מסתכלת לחיים בעיניים"

"משפחה למרות הכל"

"פתחו לי שערי צדק"

"גם אני רוצה צבא"

שלכם,
רעות.