חקיקה – ספר המבחנים לנפגעי עבודה ולנכות כללית

בספר המבחנים ניתן למצוא את רשימת המחלות, הליקויים והאחוז הרפואי שקובע עבורם החוק. רשימת הליקויים מצויה בסעיף פ'. ספר חוקים לנכות כללית ולנפגעי עבודה