באפשרותך להגיע לטופס שאתה צריך ולהורידו בקלות וביעילות, ללא צורך בחיפוש  בין כל דפי האתר

 

 

טופס בקשה לבדיקת תלות

טופס תביעה

טופס התביעה לפיצוי נפגעי פוליו התשסז 2007,טופס תביעה

הטבות

טופס בדיקה רפואית

חוק שיקום נכי נפש בקהילה

חברות כוח אדם

טופס-תביעת-סיעוד

טופס בחירת אופן קבלת הגמלה, למעסיק מטפל זר צמוד

 

בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר במתן טיפול סיעודי

תביעה לקצבת שירותים מיוחדים

הסכם הניידות

 

רשימת לשכות פרטיות לענף הסיעוד

טופס בקשה לביטול הקפאת הרישיון לעובד זר

טופס בקשה להקפאת רישיון לעובד הזר

הצהרת מעסיק על העסקת עובד במשק בית לביטוח לאומי.

תביעה לקצבת שירותים מיוחדים

בקשה לבדיקה מחדש של זכאי עקב טענת החמרה

תביעה לגמלת סיעוד

בקשה למתן היתר להעסקת עובד במתן טיפול סיעודי

שאלון לבחירת סידור מוסדי

לחצו כאן

התחייבות להתגורר בדירה שאיתר

טופס הצהרה של בעל הנכס – נכס ללא תיווך

טופס הצהרה בעבור שירותי תיווך

טופס הפנייה לשירותי תיווך

 

חוק הגנת הדייר

טופס בקשה לתעודת עיוור – לא מקוון (1)

AutizmGuide

מחירון אבזור פרטי

ספר חוקים

מדריך טיפול באדם עם אוטיזם

מדריך להכרה באוטיזם

רשימת בתים לחיים

מפעל מוגן שיקומי – סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות לפי משרד הבריאות

רשימת ארגוני הסיוע

רשימת ארגוני הסיוע המסיעים לאוכלוסיה בעלת מגבלה

חוק שיקום נפגעי נפש בקהילה

הקצאת דירות

השתתפות בשכר דירה

מדריך להכרה באוטיזם

רשימת בתים לחיים (1)

בקישור הזה

בקישור הזה

בלחיצה על הלינק הבא

כתב התחייבותבקשה לקבלת גמלה בכסף לזכאי גמלת סיעוד המעסיק מטפל צמוד

מחירון אביזרים לרכב פרטי

טופס תביעה

ופס התביעה לפיצוי נפגעי פוליוהתשסז 2007

טופס תסיעה לקבלת קצבה לשרותים מיוחדים

מחירון אביזרי רכב פרטי

חוק הגמלאות לנפגעי פעולות איבה

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה

חוק נכי המלחמה בנאצים תשיד 1954

הסכם הניידות

טופס תביעה לקבלת הטבות על פי הסכם ניידות

הגשת תביעת ניידות

תביעה לגימלת ילד נכה

טופס בקשה לבדיקת תלות

תביעה לגמלת ילד נכה

תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה 2010)

תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה 2010)