כיצד תוכלו לממש את זכותכם לקבלת דיור ציבורי?

  • מחבר:
  • קטגוריה:דיור

על מנת לממש את זכותכם וזכאותכם לקבל דיור ציבורי מסובסד מהמדינה, עליכם לעבור מספר שלבים חשובים, שיובילו אתכם לבסוף אל המטרה הסופית שלכם- דיור מסובסד מהמדינה.
חשוב מאוד להכיר היטב את תהליך מימוש הזכות, ולעבוד בשלבים ובסדר  הנכון.

1. דאגו לגשת למשרד הבינוי והשיכון, ולהוציא תעודת זכאות. תעודת זכאות זו מאשר כי הנכם זכאים לדיור הציבורי והנכם עומדים בתנאי הסף, וכמו כן יקבעו רמת הסיוע שתקבלו והמגבלות והתנאים הנלווים לכך.

2. אם הנכם מתקיימים מגמלת הבטחת הכנסה בלבד, עליכם לצרף את כל אישורי ההכנסות שלכם בעשרים וארבעה החודשים (שנתיים) שקדמו להגשת הבקשה לדיור ציבורי הזו.
בנוסף לכך, עליכם לצרף גם אישורים מהמוסד לביטוח לאומי, על שנים עשר החודשים שקדמו להגשת בקשתכם.