לימודי נהיגה ברכב בעל אביזרים מיוחדים

באפשרותם של מוגבלים בניידות שזקוקים ומשתמשים בכיסא גלגלים, ונקבע כי הם צריכים לנהוג ברכב לאביזרים ישובים בכיסא גלגלים – ללמוד נהיגה ברכב מטעם המוסד לביטוח לאומי. לשם כך המוסד רכש שלושה כלי רכב חדשים, שמצוידים באביזרי עזר מתוחכמים ומשוכללים, לתועלת אלו המבקשים להסתגל לאביזרים המיוחדים, שיותקנו ברכבם או ללמוד נהיגה.

תנאי הזכאות

רשאי מוגבל בניידות שהינו בן 17 ומעלה להגיש בקשה ללימודי נהיגה, במידה והינו עונה אחד מהמפורטים להלן: א. אינו בעל רישיון נהיגה, ושני התנאים הבאים מתקיימים בו: 1. לא קיימת קביעה מטעם המכון הרפואי לבטיחות בדרכים כי הינו פסול מלנהוג. 2. המכון הרפואי לבטיחות בדרכים המליץ על רכב לאביזרים מיוחדים עבורו. או ב. הינו בעל רישיון נהיגה, ומתקיים בו אחד מהתנאים האלה: 1. הוא נדרש לעבור מבחן שליטה ברכב לאביזרים מיוחדים ומבקש קבלת שיעורים לקראת המבחן. 2. המליץ המכון הרפואי לבטיחות בדרכים עבורו על רכב לאביזרים מיוחדים, וטרם הרכישה ברצונו להתנסות בנהיגה ברכב מסוג זה.

הגשת בקשות

מי שמבקש ללמוד נהיגה ברכב לאביזרים מיוחדים נדרש למלא טופס בקשה ללימוד נהיגה ברכב או עבור אביזרים מיוחדים. את טופס הבקשה ניתן לשלוח בדואר או באמצעות פקס או באמצעות סניף המוסד לביטוח לאומי.