מהם המסמכים הנוספים שיש להגיש?

מהם המסמכים הנוספים שיש להגיש?

חשוב להגיש את התביעה מהר ככל הניתן, למרות שאין התיישנות בהגשת התביעה לקבלת קצבת נכות. בביטוח לאומי לא טורחים להסביר לנפגעים כי יש קנס המוטל עבור כל חודש איחור בהגשת התביעה, וכדי להימנע מהקנס ומהפגיעה בתגמולים המגיעים על פי חוק יש להגיש את התביעה מהר.

אל טופס התביעה נדרש לצרף מסמכים רפואיים, אישורי עבודה ואישורי שכר מכל מקומות העבודה וכן כל מסמך נוסף, המסייע להוכחת זכאות לקצבה.
על העובד העצמאי להצהיר במחלקת הגביה והביטוח בסניף המוסד לביטוח הלאומי אודות השינויים בהכנסותיו ובעבודתו בעקבות הנכות, ועליו להמציא את השומות האחרונות שברשותו.

טופס תביעה לנכות כללית ובקשה להענקה מטעמי צדק (ב"ל 7801) הינו מסמך באמצעותו מגישים לביטוח לאומי את התביעה קצבת נכות כללית. טופס התביעה מכיל את פרטי התובע, פרטים על המחלות מהן הוא סובל ופרטים נוספים כמו חשבון בנק, ויתור סודיות רפואית ועוד.

אל טופס תביעה לנכות כללית יש לצרף מסמכים רפואיים המעידים על המצב הרפואי, תלושי שכר, אישור על תשלום דמי מחלה או תשלום מחברות ביטוח (במידה והיה) ומומלץ לצרף גם, במידת הצורך, חוות דעת רפואית מקצועית אשר נערכה על ידי רופא מומחה הכוללת הערכת אחוזי נכות.

טופס התביעה מכיל פרטים שונים וחשוב לדייק במילוי הטופס ולצרף את כל המסמכים הנדרשים.
שימו לב – ככל שמילוי הטפסים יתבצע בצורה מדויקת, כך הטיפול בתביעה לא יתעכב.
את טופס התביעה יחד עם כל המסמכים הנחוצים יש להגיש אל מחלקת נכות כללית במוסד לביטוח לאומי לפי מקום מגוריך.

 

טופס תביעה לשירותים מיוחדים(ב"ל 7849)

 טופס תאונת עבודה 250

טופס להכרה במחלת מקצוע (ב"ל 202)

טופס לנפגע בעבודה עצמאי (ב"ל 283)

טופס בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת שירותים מיוחדים (7850)

טופס תביעה לגמלת ילד נכה (ב"ל 7821)

טופס לקביעת מוגבלות בניידות (ב"ל 8220)

טופס תביעה לגמלת סיעוד (ב"ל 2600)

איך נוכל לעזור