מהם המסמכים הנוספים שיש להגיש?

אל טופס התביעה נדרש לצרף מסמכים רפואיים, אישורי עבודה ואישורי שכר מכל מקומות העבודה וכן כל מסמך נוסף, המסייע להוכחת זכאות לקצבה.
על העובד העצמאי להצהיר במחלקת הגביה והביטוח בסניף המוסד לביטוח הלאומי אודות השינויים בהכנסותיו ובעבודתו בעקבות הנכות, ועליו להמציא את השומות האחרונות שברשותו.