מהן הזכויות הניתנות במגוון ארגונים ומוסדות למקבלי קצבת ילד נכה?

רשות המים

מתאריך 1.7.12 הורים לילדים אשר מקבלים גמלה לילד נכה יכולים לקבל זכאות להקצבת מים נוספת מרשות המים בתעריף נמוך (7 קוב במקום 3.5 קוב).

המוסד לביטוח לאומי מעביר לרשות המים את רשימות המועמדים לזכאות להטבות.

מאי 12, 2013

חברת החשמל

מתאריך 1.5.12 הורים לילדים אשר מקבלים גמלה לילד נכה, בעקבות תלותו בקבלת עזרה מאדם אחר או בעקבות הזדקקות לטיפול רפואי ייחודי (למעט ילד הזקוק לבדיקות דם) – עשויים לקבל זכאות להנחה מחברת החשמל בשיעור של 50% לצריכה של 400 קוטש. המוסד לביטוח לאומי מעביר אל חברת החשמל את רשימות המועמדים לזכאות

רשויות מקומיות/ ארנונה

הורים לילדים אשר מקבלים גמלה לילד נכה, עשויים לקבל זכאות להנחה בגובה של עד 80% במסי הארנונה, בהתאם לחוק העזר מטעם הרשות המקומית. המוסד לביטוח לאומי מעביר אל הרשויות המקומיות את רשימות המועמדים לזכאות.

משרד האוצר/ קופות גמל

הורים לילדים אשר מקבלים גמלה לילד נכה, שנקבעה עבורו נכות רפואית בשיעור מינימלי של 70%, עשויים לקבל זכאות לפטור ממס בעניין משיכת פקדונות מוקדמת מקופות גמל. התנאי לכך הינו גילוי הנכות לאחר פתיחת קופת הגמל.

משרד האוצר/ מס הכנסה

הורים לילדים אשר מקבלים גמלה לילד נכה, עשויים לקבל זכאות ל 2 נקודות זיכוי במס הכנסה

משרד החינוך

הורים לילדים אשר מקבלים גמלה לילד נכה מגיל שנה עד שלוש שנים, זכאים להטבות בעניין קליטה במעונות יום שיקומיים. בירורים בנדון ניתן לערוך במחלקת יום שיקומי במשרד החינוך. הורים לילדים אשר מקבלים גמלה לילד נכה מגיל שלוש ומעלה, עשויים לקבל זכאות למימון סייעת בגן ובבית הספר. בירורים בנדון ניתן לערוך במשרד החינוך.

קופת חולים

הורים לילדים אשר מקבלים גמלה לילד נכה, עשויים לקבל זכאות להנחות בקופות החולים, לדוגמא: פטור מתשלום עבור רופא מקצועי, הנחות ברכישת תרופות ועוד. המוסד לביטוח לאומי מעביר לקופות החולים את רשימות המועמדים לזכאות להטבות.

משרד התחבורה/ אגרת הרישוי

הורים לילדים אשר מקבלים גמלה לילד נכה בגובה מינימלי של 60%, עשויים לקבל זכאות לאגרת רישוי שנתית לרכב הנמצא בבעלות המשפחה. מתן ההטבה מחייב פרוטוקול רפואי של המוסד לביטוח לאומי.

משרד התחבורה/ תו חניה לנכה

הורים לילדים אשר מקבלים גמלה לילד נכה בגובה מינימלי של 60%, עשויים לקבל זכאות לתו חניה לנכה.

משרד הרווחה

הורים לילדים אשר מקבלים גמלה לילד נכה בגובה מינימלי של 100%, עשויים לקבל זכאות להנחה בתשלום דמי מינוי חודשיים וכן בעלות שיחות בטלפון לתשומת לבכם, החוק לא מתייחס למי שמחובר לחברות טלפוניות אחרות, לדוגמא: "נטוויז'ן", "הוט" וכדומה.

משרד הבינוי והשיכון

הורים לילדים המקבלים גמלה לילד נכה עשויים לקבל זכאות להטבות הבאות: – לאנשים שאין בבעלותם דירה – הלוואה לקניית דירה או לסיוע בתשלום שכר דירה. – סיוע במימון עלות שיפוצים בדירה. בירורים בנדון ניתן לערוך במשרד השיכון.

לתשומת לבכם: כל ההחלטות בגין מתן הנחות הינן באחריות בלעדית של הגופים השונים. לביצוע כל הבירורים, לרבות סוגי ההטבות וגובה ההטבות, יש לפנות לגוף הרלוונטי.