מומים מלידה

מומים מלידה, אשר ממצאיהם הרפואיים הינם מקבילים מבחינה אנטומית לאחד מן הליקויים המפורטים, ייחשבו בעניין שיעור המוגבלות בתחום הניידות כמו הליקוי עצמו.