מיהו מורשה נגישות ומתי כדאי להתייעץ איתו?

מורשה לנגישות השירות

מורשי נגישות הינם אנשי מקצוע המוסמכים מתוקף החוק, תפקידם הוא לאשר התאמות ולייעץ כיצד לבצע התאמות בשירותים ובמקומות כך שאנשים עם מוגבלות יוכלו לצרוך שירותים באופן שוויוני עצמאי ובטיחותי.

מורשי נגישות השירות מסייעים להתאים שירות ואמצעי שירות לאנשים עם מוגבלויות.

להלן רשימה בהם צריך להתייעץ מתי חובה ומתי כדאי להיעזר בשירותיו של מורשה נגישות:
 • הנגשה של השירות ברשות ציבורית/גוף פרטי המספק שירות לציבור.
 • עסק שחייב ברישיון, הן בעסק חדש והן בחידוש רישיון- תנאי להנפקת רישיון הוא חוות דעת ואישור של מורשה נגישות ומורשה לנגישות מתו"ס (מבנים,תשתיות וסביבה).
 • מעסיק המבקש השתתפות של המדינה בהתאמות נגישות לצורך העסקת עובד עם מוגבלות- בעת הגשת הבקשה למימון המדינה להתאמות הנגישות לעובד. אישור שההתאמה שבוצעה מותקנת, בטיחותית ומשרתת ומתאימה את צרכיו של האדם הנצרך.
 • עבודות פיתוח באתר חדש/קיים (אתר עתיקות, גן לאומי, שמורת טבע, קק"ל) בשלב התכנון נדרש אישור של מורשה מתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה) לתוכנית הנגשה.
 • בתי חולים, קופות חולים, ספק שירות בריאותי גדול אחר.
 • הנגשה של מוסד חינוך.
 • הנגשה שך מוסד חינוך על תיכוני.
 • הנגשה של שירותי שעת חירום.
 • חובת התייעצות של מורשה נגישות מתו" (מבנים, תשתיות וסביבה) במורשה נגישות השירות

הנגשה באינטרנט:

על פי התקנות יש לבצע התאמות נגישות לאתר אינטרנט שמספק שירות לציבור כהגדרתו בסעיף 19 לחוק שיוויון זכויות. על בעל אתר האינטרנט חלה החובה לדאוג לכך שהאתר יהיה על פי דרישת הנגישות.

הגורמים החייבים בנגישות באינטרנט:

 • גוף פרטי הפועל למטרות רווח, כגון: חברה\עוסק מורשה.
 • רשויות ציבוריות כגון: משרד ממשלתי או רשות מקומית.
 • גוף הפועל שלא למטרות רווח, כגון: עמותה המספקת שירות לציבור.
נותני שירותים המבקשים לקבל פטור מהנגשה, בשל נטל כלכלי כבד מידי, רשאים לפנות בבקשה לפטור לנציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. לא רק אתרים חייבים בהנגשה, אלא גם מסמכים, דפים, אפליקציות וכל שירות או מידע הניתנים באמצעות האינטרנט.
איך נוכל לעזור