מיהו מורשה נגישות ומתי כדאי להתייעץ איתו?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
5/5

תפקידם של מורשי הנגישות הוא לספק חוות דעת, כל אד בתחומו, בנוגע להנגשות והתאמות של מבנים, שירותים ציבוריים (תחבורה, בידור, בריאות וכן הלאה…), סביבת עבוד של אנשים עם מוגבלות וכיו”ב, והכל בהתאם לקריטריונים ואמות מידה שקבועות בחוק ובתקנותיו.
מורשה נגישות מנחה ועוקב עד ליצירת תנאים שיתנו את מתן השירות לאנשים עם מוגבלות באופן שיוויוני ונוח כפי שכלל הציבור מקבל. כמו כן מורשה נגישות מנחה להסיר חסמי נגישות הקיימים, התאמת ריהוט וכל אמצעי עזר אחר שיסייע לשירות טוב ומתאים יותר וכמו כן מורשה הנגישות ידריך את העובדים שיעניקו שירות נגיש

מורשי נגישות השירות מסייעים בידי ספקי שירותים החייבים בנגישות לדעת איך להתאים שירות ואמצעי שירות לאנשים עם מוגבלויות.

 

להלן רשימה של מקומות ומצבים שבהם צריך להתייעץ מתי חובה ומתי כדאי להיעזר בשירותיו של מורשה נגישות:

 • הנגשה של השירות ברשות ציבורית/גוף פרטי המספק שירות לציבור.
 • עסק שחייב ברישיון, הן בעסק חדש והן בחידוש רישיון- תנאי להנפקת רישיון הוא חוות דעת ואישור של מורשה נגישות ומורשה לנגישות מתו”ס(מבניפ,תשתיות וסביבה).
 • מעסיק המבקש השתתפות של המדינה בהתאמות נגישות לצורך העסקת עובד עם מוגבלות- בעת הגשת הבקשה למימון המדינה להתאמות הנגישות לעובד. אישור שההתאמה שבוצעה מותקנת, בטיחותית ומשרתת ומתאימה את צרכיו של האדם הנצרך.
 • עבודות פיתוח באתר חדש/קיים (אתר עתיקות, גן לאומי, שמורת טבע, קק”ל) בשלב התכנון נדרש אישור של מורשה מתו”ס (מבנים, תשתיות וסביבה) לתוכנית הנגשה.
 • בתי חולים, קופות חולים, ספק שירות בריאותי גדול אחר.
 • הנגשה של מוסד חינוך.
 • הנגשה שך מוסד חינוך על תיכוני.
 • הנגשה של שירותי שעת חירום.
 • חובת התייעצות של מורשה נגישות מתו” (מבנים, תשתיות וסביבה) במורשה נגישות השירות

הנגשה באינטרנט

 

על פי התקנות יש לבצע התאמות נגישות לאתר אינטרנט שמספק שירות לציבור כהגדרתו בסעיף 19 לחוק שיוויון זכויות.

על בעל אתר האינטרנט חלה החובה לדאוג לכך שהאתר יהיה על פי דרישת הנגישות

הגורמים החייבים בנגישות באינטרנט:

 • גוף פרטי הפועל למטרות רווח, כגון: חברה ו עוסק מורשה.
 • רשויות ציבוריות כגון: משרד ממשלתי או רשות מקומית.
 • גוף הפועל שלא למטרות רווח, כגון: עמותה המספקת שירות לציבור

נותני שירותים המבקשים לקבל פטור מהנגשה, בשל נטל כלכלי כבד מידי,רשאים לפנות בבקשה לפטור לנציב שויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.

לא רק אתרים חייבים בהנגשה, אלא גם מסמכים, דפים, אפליקציות וכל שירות או מידע הניתנים באמצעות האינטרנט. לדוגמא: אפליקציה של הבנק חייבת להיות נגישה.

הבהרה:

* כל אתר או חלק ממנו  שהועלה לפני ה- 25 באוקטובר 2015, יונגש עד 25.10.2017.

* לעומתו כל אתר או חלק ממנו שהועלה לאחר 25.10.2017, צריך להיות נגיש באופן מיידי.

מאמרים מומלצים
לורם איפסום דולור סיט אמט,
קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי:
 • 052-650-4435
 • reutgold3@gmail.com