מי זכאי לקצבת נכות כללית?

כל אדם המבוטח ותושב מדינת ישראל מעל גיל 18 ועד לגיל הפרישה, אשר בעקבות ליקוי גופני, נפשי או שכלי שמתקיים בהתייחס אליו אחד מהתנאים הבאים:

1. בעל אי-יכולת השתכרות שעולה על 50%.

2. אין לו כל מקור הכנסה מעבודה או משלח יד.

3. הכנסתו מעבודה אינה עולה על 60% מהשכר הממוצע (5297 ₪) לזכאי לקצבה לתקופה ממושכת או בשל העובדה כי הוא סובל מליקוי חמור. משמעותו של ליקוי זה הינו 70% נכות ומעלה, או לכל הפחות 40% נכות, או שהיה זכאי ל60 חודשים של קצבת נכות בין התאריכים 1.8.2002- 31.7.2009.

4.  הכנסתו מעבודה אינה גבוהה מ45% מהשכר הממוצע (3973 ₪)- למי שזכאי לקצבה שאינה ממושכת ואין לו ליקוי חמור כמו בסעיף 3 ואשר לא היה זכאי ל60 חודשי קצבת נכות בין התאריכים 1.8.2002- 31.7.2009.

מי לא זכאי לקצבת נכות כללית?

כל מי שאי כושר ההשתכרות שלו נגרם לו בחו"ל ובזמן שלא היה תושב של מדינת ישראל.
כל מי שנמצא תחת קטגוריה זו, אינו זכאי כלל לקצבת נכות כללית.