מי לא זכאי לגמלה בתחום הניידות?

מי לא זכאי לגמלה בתחום הניידות?

1. כל מי שכנובע מנכותו זכאי לתשלום עבור אחזקת רכב או עבור השתתפות בהוצאות ניידות, או שהינו זכאי לפטור חלקי או מלא מתוך תשלום המיסים החלים על רכב, וזאת לפי אחד מן החוקים המפורטים כאן:

חוק הנכים תגמולים ושיקום תשיט 1959

חוק המשטרה (נכים ונספים) תשט"ו– 1955

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה

חוק נכי המלחמה בנאצים תשיד 1954

2. המקבל קצבת שירותים מיוחדים מהמוסד לביטוח לאומי.

במקרה בו מתקיימים תנאי הזכאות עבור קבלת הטבות גם בניידות – יהיה עליו לבחור ביניהם. באפשרותו של מוגבל בתחום הניידות, שהינו זכאי לקצבת שירותים מיוחדים מהמוסד לביטוח לאומי, לקבל בכל זאת הטבות על-פי הסכם הניידות, במידה והוא זכאי לקצבת שירותים מיוחדים בשיעור מינימלי של 100% או שבמידה ונקבעו לו 100% של מוגבלות בתחום הניידות, או שוועדה רפואית מטעם לשכת הבריאות קבעה, שהינו זקוק ומשתמש בכיסא גלגלים

3. המקבל קצבת ילד נכה מן המוסד לביטוח לאומי.

במידה ומתקיימים בו גם תנאי זכאות עבור קבלת הטבות בניידות – יהיה עליו לבחור ביניהם. מוגבל בניידות, שהינו זכאי לקצבת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי, יוכל לקבל בכל זאת הטבות גם על-פי הסכם הניידות, במידה ונקבעו לו מינימום 80% מוגבלות בתחום הניידות, או שוועדה רפואית מטעם לשכת הבריאות קבעה, כי הינו זקוק ומשתמש בכיסא גלגלים. מוגבל בניידות, שהינו אחד מבין שני זכאי קצבת ילד נכה באותה המשפחה, יוכל לקבל בכל זאת הטבות גם על-פי הסכם ניידות.

מי לא זכאי לגמלה בתחום הניידות?

בכל מקרה ומקרה, יש לפנות למחלקת ילד נכה הממוקמת בסניף המטפל, על מנת לוודא שקבלת הטבות בתחום הניידות, לא מונעת קבלת הטבות גם בקצבת ילד נכה.

לפרטים נוספים בתחום הזכאות לגמלה בתחום הניידות, השאירו פרטים ואנו בחברת MYINSPIRE נשמח לעמוד לרשותכם וללוות אתכם בכל הקשור בנושא הזכאות.

תפריט נגישות