מי שחלה בחו"ל במחלת פוליו

החל מן ה 1 בפברואר 2012, על פי התיקון בחוק, גם נפגע פוליו שהינו תושב ישראל, אשר חלה במחלת שיתוק ילדים מחוץ למדינת ישראל, ייתכן ויקבל זכאות לפיצוי, זאת בתנאי שהניתוח שעבר בוצע בישראל בעקבות המחלה עד לתאריך 1.1.1970.

לקבלת הפיצוי יש למלאטופס התביעה לפיצוי נפגעי פוליו התשסז 2007, ולשלוח אותו באמצעות הפקס או הדואר לסניף הקרוב למקום מגוריכם.

גם במקרה של הגשת תביעה בעבר לביטוח הלאומי, שנדחתה כיוון שמחלת הפוליו החלה בחו"ל, יש להגיש תביעה נוספת.

לתשומת לבכם:

למגישי תביעה מתאריך 2.12.2012 ועד לתאריך 1.3.2015 – ישולם הפיצוי רק החל ממועד הגשת התביעה. הגשת תביעה לאחר תאריך 1.3.2015 תידחה. לביטוח הלאומי ניתנת תקופה בת עשרה חודשים, על מנת להיערך לביצוע תשלומים בהתאם לתיקון בחוק. הודעה בדבר החלטה בעניין התביעה תשלח לתובע.