מסמכים וטפסים שיש להכין ולצרף לבקשה לסיוע

מסמכים וטפסים שיש להכין ולצרף לבקשה לסיוע

מי זכאי לקבל דיור ציבורי במדינת ישראל?- הדיור הציבורי מתחלק למעשה לשלוש קבוצות שונות של אנשים הזכאים לקבל דיור ציבורי.

קבוצה ראשונה היא קבוצת העולים החדשים, או הקטינים החוזרים. קבוצה זו, מוגדרת על פי החוק כקבוצה של מחוסרי בית. לכן, כל זמן שתעודת העולה שלהם בתוקף, הם זכאים לקבל דיור ציבורי ממדינת ישראל.

קבוצה שנייה עוסקת במשפחות קשות יום (אזרחים ישראלים), הזכאיות לקבל את הסיוע המיוחד תוך שהן עומדות בקריטריונים הבאים
1. משפחה חד הורית שבה יש שלושה ילדים ומעלה. במשפחה זו יש מיצוי של כושר השתכרות וההכנסה שלה נמוכה, ועומדת בקריטריונים שמזכים אותה במגורים בשכירות בדיור הציבורי.

מי זכאי לקבל דיור ציבורי במדינת ישראל?

 מתי תיחשב משפחה חד הורית  כבעלת מיצוי כושר השתכרות?

מיצוי כושר השתכרות נמדד על פי עמידה באחד מהקריטריונים הבאים:
כאשר הורה המשפחה האם או האב, זכאים ומקבלים הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי שנתיים ברציפות לפחות.

כאשר ההורה עובד ומשתכר משכר עבודתו, אך גם יתכן שכר ממקורות אחרים כגון: קצבת נכות, דמי מזונות, פנסיה או גמלה מהמוסד לביטוח לאומי, קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי או גמלת נכות מעבודה, קצבת שאירים, ואשר בנוסף לכך גם מקבל מהמוסד לביטוח לאומי דמי השלמת הכנסה למשך תקופה של שנתיים ברציפות .

כאשר להורה המשפחה נקבעה דרגת כושר אי-השתכרות קבועה המגיעה לשיעור של 75% ומעלה, וכל זאת אך ורק בתנאי שהקיצבה ניתנת למשפחה ולא לבן אדם יחיד.

2. משפחות רגילות בעלות שלושה ילדים לפחות אשר ממצות את כושר ההשתכרות שלהן,
ובשל כך גם מקבלות מהמוסד לביטוח לאומי גמלת הבטחת הכנסה.

מתי תיחשב משפחה כבעלת מיצוי כושר השתכרות?

משפחה תיחשב לבעלת מיצוי כושר השתכרות כאשר מתקיימים אחד מהמצבים הבאים:

משפחה שמקבלת כבר קצבת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי שנתיים לפחות וברציפות.

משפחה המתקיימת ממשכורות של ההורים (או כל גמלה או הכנסה אחרת כמו המשפחה החד-הורית) ואשר מקבלת בנוסף גם השלמת הכנסה כבר תקופה של שנתיים רצופות לפחות.

כאשר אחד מההורים בעל דרגת אי כושר השתכרות קבועה ובשיעור של 75% נכות לפחות וכל זאת בתנאי שהקצבה הינה עבור המשפחה ולא עבור בן אדם אחד יחיד.

כאשר שני ההורים הם בעלי דרגת אי כושר השתכרות, הגבוהה מ75% נכות ומעלה.

3. הקבוצה השלישית של הזכאים לדיור הציבורי היא קבוצת הנכים.

 • צילום של תעודת זהות+ ספח ותעודות זהות של ילדים עד גיל 21 המתגוררים בבית.
 • חוזה שכירות תקני שאינו חתום על ידי קרובי משפחה מדרגה ראשונה.
 • מסמך רשמי מהבנק הכולל את מס חשבון מס סניף ומס בנק (תצלום של שיק).
 • אישור מס' חודשי שירות חובה בצה"ל, שירות לאומי, או שירות אזרחי של שני בני הזוג המבקשים.  האישור יתקבל מקצין העיר ויכלול: שם, מספר אישי, מס חודשי שרות, ופירוט תקופת השירות בשנים ימים וחודשים. במידה ועשה שירות לאומי יש להביא אישור על שירות לאומי מאחד מהגופים הבאים:  משרד הביטחון, בת עמי, משרד החינוך, המרכז הרפואי שערי צדק, עמינדב, עירית ירושלים, האגודה להתנדבות בעם ישראל, האגודה להתנדבות בישראל.

מסמכים וטפסים שיש להכין ולצרף לבקשה לסיוע

 • אם יש למגיש הבקשה אחים או אחיות (כולל אחים חורגים) עליו לצרף את אחד מהמסמכים הבאים:

  * צילום תעודות הזהות של כל האחים והאחיות כולל שמם מס זהותם וכתובתם
  * צילום תעודת הזהות של האב או האם בו רשומים כל האחים והאחיות.
  * תצהיר שמכיל את כל הפרטים של האחים או האחיות של מגיש הבקשה.
 • אם אחד מהאחים של מגיש הבקשה נפטר יש לצרף בנוסף לכל הנ"ל גם את אחד מהמסמכים הבאים:
 • * תעודת פטירה של שנפטר
  * תמצית מרשם האוכלוסין של האח שנפטר
  * אם אין בנמצא או אין אפשרות להשיג את אחד מהמסמכים הנ"ל, יש למלא את כל הפרטים בתצהיר על פרטי אחיות וגם פרטי האחים של מגיש הבקשה.
 • כעת יש למלא טופס בקשת סיוע בדיור, במשרדי החברה, אליה פנה דורש הסיוע, ולהכין תשלום על סך 95 ₪ .
  כעת החברה דואגת לבצע את כל ההליכים הביורוקרטיים, שבסיומם מנפיק משרד הבינוי והשיכון תעודת זכאות, שתועבר על ידי החברה אליה פנה מבקש הסיוע ותעביר אותה אליו.
 • הטופס האחרון אותו צריך הזכאי למלא הוא כתב התחייבות אל מול החברה שסייעה לו, ולאחר מכן יוכל לקבל את הסיוע הראשון.

מסמכים וטפסים שיש להכין ולצרף לבקשה לסיוע

מקרים המצריכים צירופם והצגתם של מסמכים נוספים

 • נכים: מקבלי קצבת נכות נדרשים להציג אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה בחודש הקודם, וכן פירוט אישור הנכות והבהרה לגבי:
  סוג הנכות, סוג הגמלה אותה מקבל הנכה, אחוזי הנכות, מהי דרגת אי-כושר ההשתכרות של הנכה וכמובן גובה הקצבה המשולמת ותאריך תחילת התשלום הראשון.
 • נכי המלחמה בנאצים: אלה נדרשים לצרף אישור ממשרד האוצר שהם אכן מקבלים ממנו קצבה.

תפריט נגישות