מענק לימודים לילדים- למי מגיע באופן אוטומטי ומי צריך להגיש בקשה?

הביטוח הלאומי משלם מענק לימודים לילדים שמלאו להם 6 שנים עד 18 שנים. לילדים ממשפחה חד הורית, או משפחות שבין השאר יש להן קצבת נכות כללית. המענק עובר באופן אוטומטי, בסמוך לתחילת כל שנת לימודים, לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים.

כדי לדעת יותר בפירוט

 • למי מגיע המענק
 • מי מקבל אוטומטית
 • מי צריך/ה להגיש תביעה
 • כיצד להגיש את התביעה
 • ומי מבין ההורים יקבל את המענק

קראו כאן:

האוכלוסיות הזכאיות למענק הלימודים לילדים- באופן אוטומטי

המענק מועבר לאוכלוסיות הבאות עד ה- 11 לאוגוסט, אם לא הגיע המענק רק אז ניתן לגשת
לבירור במוסד לביטוח לאומי

 • הורה עצמאי/ת :רווק/ה, גרוש/ה, אלמן/ה, שאין להם ידוע בציבור
  כדי לקבל את מענק הלימודים בפעם הראשונה ואחר כך באופן אוטומטי, עליהם
  להגיש תביעה לביטוח הלאומי.
 • מי  שמקבל קצבה להבטחת הכנסה בנפרד מבת/בן הזוג.
 • משפחה עם 4 ילדים ויותר, שבה אחד מההורים זכאי בחודשים יולי או אוגוסט
  לאחת מהקצבאות האלה: הבטחת הכנסה, דמי מזונות, נכות כללית, אזרח ותיק או שאירים.
 • מי שמגדל/ת ילד שעלה לארץ ללא הוריו.
 • מי שתחת חסותו ילד שנתייתם משני הוריו.
 • מי שבאחזקתו ילד הזכאי לגמלה מיוחדת או ילד יתום, כמשמעותו בחוק הבטחת הכנסה.

 

אוכלוסיות הזכאיות למענק -אך צריכות להגיש תביעה לביטוח הלאומי

 • הורה החי/ה בנפרד מבת/בן הזוג – במשך שנתיים לפחות, ונמצא/ת בהליך גירושין על פי דין
  ופועל/ת במסגרת הליך זה במשך שנתיים לפחות.
 • אישה עגונה – בהגדרה זו אישה נשואה, שנעלמו עקבות בעלה למשך זמן של שנתיים לפחות
  או אישה שבעלה נמצא בחוץ לארץ, שלא בהסכמתה, ואינו משלם לה דמי מזונות.
 • אישה השוהה במקלט לנשים מוכות.
 • עולה חדש/ה (חד הורי/ת)– בודד/ה הנמצאים בארץ יותר משנה ופחות משנתיים, ובת/בן הזוג לא עלו לארץ
  או שאינם מתגוררים בישראל.
 • הורים שעלו במדגם והתבקשו למלא הצהרה

כמו כן, המוסד לביטוח לאומי מקבל מידע מבתי החולים לאחר הלידה ומשלם את קצבת
הילדים על פי נתונים אלו.

אך במקרים בהם לא מתקבל מידע מבית החולים ההורה צריך להגיש
לביטוח הלאומי טופס תביעה לצורך קבלת הקצבה
כגון המקרים הבאים :

 • לידת בית
 • ילד שנולד בחו"ל- לצרף לתביעה צילום דרכון
 • ילד מאומץ
 • ילד שעלה לארץ ללא הוריו
 • ילד שמונה לו אפוטרופוס

תהליך ביצוע התביעה?

באתר לביטוח לאומי תמצאו להורדה טופס ידני, בצירוף מסמכים הנדרשים (המפורטים בטופס)
אפשר לשלוח דרך אתר האינטרנט של ביטוח לאומי או לדואר/פקס או תיבת השירות של סניף השירות
הלאומי הקרוב למגוריכם. בטופס התביעה יש לציין אם החשבון הוא על שם האם או חשבון משותף.

מי מבין ההורים יקבל את המענק?

ההורה שמקבל את קצבת הילדים יקבל גם את המענק אבל רק במקרה וההורים
הגיעו להסכמה או בהתאם לפסק דין, המענק יכול לעבור במלואו בלבד להורה השני.
במקרה והורי הילד חיים בנפרד, ההורה שכתובתו רשומה ככתובת הראשית של הילד יקבל את המענק.