מענק משלים לסל קליטה

לסל הקליטה  התווסף מענק משלים משנת 2002, מענק זה מהווה תחליף להלוואת סל הקליטה שהייתה בתוקף עד סוף שנת /2001 

מי זכאי?

                   ·            עולים שעלו לארץ מתאריך 01.01.1996 וקיבלו ממשרד הקליטה הלוואת סל קליטה זכאים להמיר את ההלוואה למענק אם חל במצבם אחד מהשינויים הבאים:

                                 הגעה לגיל פנסיה וזכאות לקצבת זקנה עם השלמת הכנסה  .

                                                                            זכאות לקצבת שארים עם השלמת הכנסה .

                                                                                                     זכאות לקצבת נכות .

                     . נפגעי פעולות איבה שהוכרו על ידי המוסד לביטוח לאומי – במקרה זה המרת ההלוואה תתבצע על ידי וועדה מיוחדת

מימוש הזכות

עולה שעונה על אחד מתנאי הזכאות יפנה לאחת מלשכות משרד הקליטה לינק ישיר עם צירוף מסמכים מעודכנים על הקצבה אותה מקבל מהביטוח הלאומי. 

מידע חשוב

         ·            המענק המשלים מטרתו לסייע בתשלומי שכר הדירה עד סוף שנת הקליטה הראשונה ומתווסף כתשלום שמיני של סל הקליטה.

                       ·            עולים קשישים הזכאים לקצבת זקנה והשלמת הכנסה ובנוסף מי שיגיע לזכאות לקצבת זקנה  תוך 44 חודשים מיום עלייתם ימשיכו לקבל את המענק המשלים בסכומים שהיו בתוקף עד עכשיו.