נגישות בכלי תעופה

נגישות בכלי תעופה-לרוב ניתן להשתמש בכיסא הגלגלים עד לנקודת העלייה למטוס, משם תתבקשו לעבור לכיסא מיוחד אשר יאפשר לכם במעבר בין מושבי המטוס. לאחר מכן, כיסא הגלגלים יועבר לאחסון קרוב כך שיהיה זמין מיד עם הנחיתה. יש לקחת בחשבון שתתבקש על ידי חברת התעופה לעלות למטוס לפני השעה שנקבעה לעלייה ולכן יהיה עליך להימצא מוקדם יותר מכלל הנוסעים בשדה התעופה. עם זאת, יש לך האפשרות לא לעלות למטוס מוקדם יותר. 

כיסאות הגלגלים נחלקים לשלושה סוגים: 

 • כיסאות ידניים רגילים 
 • כיסאות ממונעים, בכללם קלנועיות, עם סוללות רטובות
 • כיסאות ממונעים, בכללם קלנועיות, עם סוללות יבשות

נוסעים המתניידים בכיסאות ממונעים צריכים לברר מראש עם חברת התעופה, שכן דליפה של הסוללה בטיסה עשויה להיות מסוכנת. במרבית חברות התעופה הסוללה תופרד מהכיסא ע"י עובדי החברה ותאוחסן במיכל מיוחד. הנוסע יידרש להימצא בשדה התעופה לפחות 3 שעות לפני ההמראה. 

למרבית הכיסאות הממונעים המודרניים יש סוללה בטיחותית, כך שהם אינם מסכנים את המטוס בנזק כלשהו. עם זאת, חשוב לנתק את המגעים בכדי למנוע קצר. התהליך עשוי לקחת זמן ולכן יהיה צורך לעלות מוקדם למטוס. 

עם ההגעה ליעד חלה מחוייבות על חברות התעופה אחראיות לחבר מחדש את הסוללה ולוודא שהכיסא פועל היטב. אין בעיה לנייד קלנועיות חשמליות; הדרישות לגבי הסוללות שלהן זהות לדרישות לגבי הסוללות של כיסאות הגלגלים. 

כהגנה בפני אובדן או נזק יש להסיר תמיד את כל החלקים הפריקים לפני אחסון כיסא הגלגלים. חשוב להצמיד לכיסא תווית עם שמך, כתובתך, ושם נמל התעופה אליו את/ה טס/ה. 

על מנת להימנע מבעיות, עליך להודיע לחברת התעופה על צרכיך במועד מוקדם ככל הניתן. בנוסף, יש לוודא שהביטוח שלך יכסה נזק או אובדן של כיסא הגלגלים או הקלנועית, כמו גם פגיעה אישית. 

 

 

 

נגישות בכלי תעופה חייבים להיות אמצעי ההנגשה הבאים:

מסעדי יד הניתנים להרמה או ולהורדה.

כיסא גלגלים מיוחד הוא כיסא שנתמלאו בו כל אלה:

 1.  מותקנות בו רגליות, ידיות הניתנות להזזה או להסרה, מערכות נאותות לקשירת המשתמש, משענת גב בגובה מתאים המאפשר סיוע לנוסע במעבר ממקום למקום, ידיות בעלות מבנה איתן לתמרון הכיסא ומנעולי גלגלים או אמצעים נאותים אחרים למניעת תזוזת הכיסא במזג אוויר סוער
 2. הכיסא מתוכנן כך שיתאים למרווח התמרון, לרוחב המעבר ולגובה המושב בכלי הטיס שבו אמורים להשתמש בכיסא, ושאנשי צוות כלי הטיס יוכלו לדוחפו, למושכו ולסובבו בקלות בתחומי תא הנוסעים.
 3. תא שירותים נגיש הוא תא שנתמלאו בו כל אלה:

הוא מאפשר לאדם הנע בכיסא גלגלים מיוחד, להיכנס אליו, לתמרן בתוכו לפי הצורך, והשתמש בכל מתקני השירותים ולצאת ממנו באמצעות כיסא הגלגלים המיוחד.

הוא מאפשר פרטיות המקבילה לפרטיות המוענקת למשתמשים מהלכים

מותקנים בו מנעולי דלת, כפתורי קריאה נגישים, מוטות אחיזה וברזים המתאימים לשימושם של אנשים עם מוגבלות בידיים ואנשים הנעים בכיסא גלגלים.

נגישות בכלי תעופה

הנחיות-

 1. המפעיל יוציא הנחיות לאנשי צוותו: מסירת מידע על מצב חירום בטיסה, לאנשים לקויי שמיעה ולאנשים לקויי ראיה, מתן טיפול בכיסא גלגלים של הנוסע והטענתו, ולמניעת נזקים לכיסא בעת ההטענה והפריקה.
 2. כתוביות בסרטים.
 3. סיוע לאנשים עם מוגבלות אשר הודיעו 48 שעות מראש על מועד טיסתו על המפעיל לדאוג לפרטים הבאים:
 4. ידאג למתן ליווי מתאים לאותו נוסע בבית הנתיבות ובמעבר מבית הנתיבות ועד למקום הישיבה בכלי הטיס וכן ממנו ועד אל מחוץ לבית הנתיבות.
 5. יודיע לגורם המתאים בנמל התעופה שאליו טס האדם עם המוגבלות על מועד הגעתו.
 6. ידאג להעמיד את הכיסא לרשות בעליו מיד בעת ירידה הנוסעים מכלי הטיס.
 

תפריט נגישות