נגישות ברכבות

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
5/5

 

ברכבות חייבים להיות אמצעי ההנגשה הבאים:

*בכל רכבת ארצית יהיה קרון נגיש אחד לפחות.

*ברכבת ארצית שיש בה קרונות שנכנסו לשימוש לראשונה לאחר תחילתן של תקנות אלה, יהיה קרון אחד לפחות שמותקנים בו שירותים נגישים.

בקרון נגיש יתקיימו כל אלה:

1. בדפנות החיצוניות, ובדלת הכניסה מצדה החיצוני מימין, מותקן סמל הנגישות הבין-לאומי.

2. רוחב הדלת המיועדת לכניסה של אנשים הנעים בכיסא גלגלים, המעבר מהכניסה לקרון עד למקומות שהוקצו להם, והמקומות                 שהוקצו יהיו כמפורט בתקן U.I.C.

3. בפתחי הכניסה והיציאה יותקנו, לכל רוחב הסף, פסי אזהרה.

4. מדרגות, מאחזי יד, בליטות ופתחים סומנו בצבע צהוב על רקע הנוגד את סביבתו.

5. מסעדי היד במושבים לאנשים עם מוגבלות ניתנים להרמה ומסומנים בצבע צהוב.

6. משטח רצפת הקרון עשוי מחומר מונע החלקה.

7. ישנה הקצאה במקומות הישיבה עבור הנוסעים הבאים:

(א) שני מקומות לאנשים עם מוגבלות הנעים בלא כיסא גלגלים.

(ב) מקום ישיבה אחד לאדם עיוור המלווה בכלב נחיה.

(ג) שני מקומות ישיבה לאנשים עם מוגבלות הנעים בכיסא גלגלים כשלצד כל אחד מהם מקום ישיבה למלווה.

(8) הותקנו בו אמצעים קוליים כמפורט בפרט 1 בתוספת השמינית, למתן מידע על התחנות שבקו הנסיעה ולהודעות חירום בזמן אמת.

(9) הותקנו בו אמצעים חזותיים כמפורט בפרט 2 בתוספת השמינית, למתן מידע על התחנות שבקו הנסיעה.