נתונים על קצבת נכות כללית

נתונים על קצבת נכות כללית- במסגרת הביטוח הכללי, נכות כללית משולמת כקצבה חודשית למי שעקב נכותו צומצם כושרו לעבוד.  ישנה אפשרות להגיש תביעה לנכות כללית החל מגיל 18 עד גיל הפרישה. חשוב מאוד לזכור כי אנשים אשר איבדו את כושר העבודה יוכלו להגיש את התביעה עד גיל הפרישה – גיל 62 לנשים וגיל 67 לגברים.

הכרת הנכה

נכה אשר הינו תושב ישראל, שהכנסתו מעבודה אינה עולה על הסכום שנקבע בחוק (6,300 ₪). הנכה יוכר כאשר רופא מוסמך מטעם הביטוח הלאומי יחליט שיש למבוטח נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות או בשיעור של 40% לפחות במקרה שיש למבוטח כמה ליקויים רפואיים ואחד הליקויים הוא בשיעור של 25%. 

הליך קביעת דרגת הנכות לזכאים

הנכה ייבדק על ידי רופאים מטעם המוסד לביטוח לאומי בוועדות רפואיות על פי פגימותיו של המבוטח, לאחר המצאת את כל המסמכים הרפואיים על ידי הנכה בכל הפגימות הקשורות למחלות או לפגיעות. לאחר שהנכה יגיש את כל המסמכים, עליו להוכיח כי בעקבות הבעיות הרפואיות שלו איבד את יכולתו לעבוד או לתפקד במשק בית. כלומר, על המוסד לביטוח לאומי לקבוע באיזו מידה ליקוייו הרפואיים השפיעו על כושרו לעבוד, על כושרו הגופני לשוב לעבודתו ועל יכולותיו לעבוד בעבודה אחרת או ללמוד מקצוע חדש.

פקיד התביעות של הביטוח הלאומי קובע לאחר התייעצות עם הרופאים בוועדה ועם פקיד השיקום של הביטוח הלאומי את דרגת הנכות. דרגות אי הכושר שנקבעו בחוק הן : 60%, 65%, 74% ו – 100%. כל עוד מצבו הרפואי אינו יציב, רשאי פקיד התביעות לקבוע דרגת אי כשירות לזמן מוגבל, ולכל היותר לשנתיים. אובדן כושר עבודה בשיעור נמוך מ–50% אינו מזכה בקצבה.

ועדה רפואית לערערים

במידה ונקבעה לנכה נכות רפואית נמוכה, ישנה אפשרות לערער בפני ועדה רפואית לערערים. ועדה זו תכיל 3 רופאים שיבדקו את הערכת רופאי המוסד מדרג ראשון. ועדת ערער מתכנסת לאחר חודש ימים תוצאות ועדה ראשונה והגשת ערער. וועדה רפואית לערערים רשאית לקבוע אחוזי נכות גבוהים יותר, או לחילופין, להוריד אחוזים שניתנו לתובע בדרג ראשון. במצב זה, עליה להזהיר את התובע מראש על רצונה לעשות כך.

הנכה שנקבע לגביו כי על אף אחוזי הנכות, לא איבד כלל מכושרו לעבוד או שנקבעה לו דרגת נכות שאינה עולה על 74%, יהיה זכאי לערער על דרגת אי הכשירות בפני ועדת ערערים. על הערעור להיות מוגש תוך 60 ימים מיום הקביעה של ועדת דרג ראשון. אדם שתביעתו נדחתה, וחלה החמרה במצבו, יכול להגיש תביעה לעיון מחדש בתביעתו במידה ועברו 6 חודשים לפחות מהועדה האחרונה. המוסד לביטוח לאומי לא יבדוק מחדש מיוזמתו נכים המקבלים קצבת נכות.

מהו גובה קצבת נכות כללית?

נכה שנקבעה לו דרגת נכות בשיעור של 100% זכאי לקצבת נכות חודשית מלאה העומדת על סך של 3,700 ₪ (החל מ 1.1.2022). נכה שנקבעה לו דרגת אי כשירות בשיעור של בין 60% ל–74% זכאי לקבלת קצבת נכות חודשית חלקית לפי דרגת אי כשירות.

כיצד משפיעה הכנסת בן הזוג על הקצבה?

לדוגמה, נכה שנקבעה לו דרגת אי כשירות בשיעור של 65%, יקבל 65% מקצבת נכות כללית מלאה בסך של 2,405 ₪ מדי חודש. נכה שיש לו תלויים (קטינים מתחת לגיל 18 או בתנאים מסוימים נוספים ובמידה ובן זוגו / בת זוגתו משתכרים פחות מ – 6,014 ₪ יקבל תוספת של 900 ₪ עבור שני קטינים ותוספת של 1000 ₪ עבור בת זוג. נכה המקבל תוספת בעד התלויים ויש לו הכנסה שלא מעבודה (לרבות פנסיית נכות) ינוכה מהתוספת בעד התלויים כל סכום ההכנסה שלא מעבודה).

 במידה ואין הכנסה אחרת, מה קורה?

נכה שמקבל קצבת נכות שאין לו הכנסה אחרת פטור מתשלום דמי ביטוח עבור התקופה שמגיעה לו קצבה.

כיצד מגישים תביעת נכות כללית?

על עורך דין לנכות כללית מטעם ביטוח לאומי יגיש את התביעה לסניף המוסד לביטוח לאומי, על המוסד לבחון את התביעה בתום 90 ימים מהיום בו איבד התובע את כושרו להשתכר לטענתו. משמע, הזכאות מתחילה בתום 90 ימים ממועד אי הכשירות. על עורך הדין להכין את התביעה ולכלול את כל פגימותיו של התובע וידרוש מהועדה להתייחס לכל פגימותיו של התובע כדי שהתובע יוכל להגיע לסף הרפואי הנדרש על ידי ביטוח לאומי. כמו כן, המייצג יוכיח בתביעתו כי כתוצאה מהפגיעות, איבד התובע את יכולתו להשתכר. התובע מלווה על ידי עורך הדין לכל הועדות הרפואיות, לרבות לוועדות אי הכשירות מול פקיד השיקום.

עד מתי מקבל קצבת נכות כללית יקבל את הקצבה?

עד גיל הפרישה ולאחר מכן יקבל קצבת זקנה, אלא אם כן קצבת הנכות שלו גבוהה יותר מקצבת הזקנה. לכן, חשוב כי נכים שדרגת הנכות שלהם גבוהה, יפנו למוסד לביטוח לאומי טרם גיל הפרישה, על מנת לקבל את הנכות המלאה שהינה גבוהה יותר מקצבת הזקנה.

האם לאחר גיל הפרישה ניתן לקבל קצבת נכות כללית?

לאחר גיל פרישה לא ניתן להגיש תביעה לנכות כללית.

האם לאדם נכה יש כפל זכאויות?

ביחד עם תביעה לנכות כללית, ניתן להגיש תביעה לשירותים מיוחדים ככל והתובע מתקשה לבצע פעולות יומיומיות (כמו הלבשה, ניידות, מעברים, הגיינה אישית וכו'). ניתן לקבל תוספת של 50% שירותים מיוחדים (1,527₪ ועד 235₪-7,168₪) תוספת לנכות הכללית. ככל שהזכאות תאושר, ישולמו לתובע שירותים מיוחדים גם לאחר גיל פרישה.

זכאות קצבת נכות לאדם עובד

במידה והנכה מקבל גם קצבת נכות וגם עובד, יש לקחת בחשבון כי תופחת קצבתו באופן הדרגתי, אך בכל מקרה הסכום הכולל שיקבל מקצבה ומעבודה יהיה תמיד גבוה יותר מסכום הקצבה בלבד. נכה יחיד המקבל 100% נכות, יכול לעבוד לדוגמא עד שכר ברוטו של 5,300 ₪. המוסד לביטוח לאומי מפרסם את הנתונים התלויים בדרגת נכותו של הנכה וכן במצבו המשפחתי, נתונים לפיהם ניתן לדעת עד כמה ניתן לעבוד מבלי שתפגע הקצבה החודשית. ניתן אף לקבל קצבת עידוד למבוטחים שעובדים.

זכויות של מקבלי קצבת נכות כללית במוסדות שונים

מקבלי קצבת נכות עשויים להיות זכאים להנחה במיסי ארנונה, רשות המים, משרד התחבורה. מקבלי נכות כללית בעלי דרגת אי כשירות של מעל 74% עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה או ברכישת דירת קבע מאחת החברות הציבוריות. ניתן לקבל הנחה במס רכישה, ולקבל פטור ממס הכנסה (במקרים של נכות רפואית מעל 90% נכות).

הרף הרפואי והתפקודי שנקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי אינו נמוך. על כן, יש להסתייע בעורך דין ביטוח לאומי המתמחה בנכות כללית. עורך הדין יתשאל את הלקוח בפגישה הראשונה ויכין את התיק לועדה הרפואית תוך שימת דגש על בעיות רפואיות עיקריות.

עורך הדין ילווה את המבטח לכל הועדות הרפואיות ויעמוד על כך כי התובע ייבדק על ידי רופאים המוסמכים לכך. כמו כן, ינחה את התובע בבדיקתו ויעריך את החלטת המוסד לביטוח לאומי לאחר קביעתו. עורך דין אף יסייע בפני התובע לפנות לכל הגורמים הרלוונטים עת הוכיח התובע כי איבד את יכולתו לעבוד, באמצעות הגשת תביעה לפנסיית נכות, הגשת תביעה לביטוחי אובדן כושר עבודה פרטיים וכן מול גורמים רשלניים באמצעות הגשת תביעה נזיקית, וזאת מעבר למימוש הזכויות מול הביטוח הלאומי.

המדינה מעודדת אוכלוסייה זו לצאת לעבודה ולהשתכר בעצמה, והדבר הוסדר בחוק בהתאם ל"חוק לרון", המשפר את תנאיהם מחד, אך אינו פוגע בזכויותיהם בשל העובדה שהם יוצאים לעבודה  או באלה שאינם עובדים מאידך.

המדינה מעודדת שיקום תעסוקתי וחזרה למעגל העבודה של נכים ונפגעי נפש.
פרטים נוספים בנושא זה, ניתן לקרוא  באתר המוסד לביטוח לאומי.

 

תפריט נגישות