נתונים על קצבת נכות כללית

נכון לינואר 2013, קצבת נכות כללית עומדת על סך של 2299 ₪.

המדינה מעודדת אוכלוסיה זו לצאת לעבודה ולהשתכר בעצמה, והדבר הוסדר בחוק בהתאם ל"חוק לרון", המשפר את תנאיהם מחד, אך אינו פוגע בזכויותיהם בשל העובדה שהם יוצאים לעבודה  או באלה שאינם עובדים מאידך.
המדינה מעודדת שיקום תעסוקתי וחזרה למעגל העבודה של נכים ונפגעי נפש.
פרטים נוספים בנושא זה, ניתן לקרוא  באתר המוסד לביטוח לאומי.