סיוע במימון מכשירי שיקום

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
5/5

מימון מכשירי שיקום, ניידות והליכה  מתבצע על ידי משרד הבריאות. מאמר זה עוסק במימון מכשירי שיקום. לפירוט בנושאים אחרים כגון:

מכשירי ניידות – לחצו על הקישור סיוע במימון מכשירי ניידות

מכשירי הליכה – לחצו על הקישור סיוע במימון מכשירי הליכה

מכשירי תקשורת תומכת לאנשים עם מוגבלויות- לחצו על הקישור .מכשירי תקשורת תומכת לאנשים עם מוגבלויות- טפסים להעלות עם מאמר (3)

גובה השתתפות המשרד הוא 75% מהמחיר שנקבע בהתאם לסוג המכשיר לפי חלוקה לקבוצות:

 • מכשירים שנקבע להם סכום מירבי ולא המחיר המלא של המכשיר.
 • מכשירים שיש לבדוק עבורם 31. הצעות מחר והמחיר ייקבע לפי הצעת המחיר הנמוכה ביותר.
 • ההשתתפות העצמית הנה 25% מהסכום שקבע משרד הבריאות. מלבד המקרים בהם משרד הבריאות שישנו פטור.

מי זכאי?

למימון מכשיר ניידות זכאים:

מי אינו זכאי?

אדם המשתייך לאחת מהקבוצות הבאות אינו זכאי לקבל מימון למכשיר ניידות:

פטור מתשלום השתתפות עצמית

האנשים המשתייכים לקבוצות הבאות פטורים מתשלום השתתפות עצמית (יש להציג אישורים מתאימים על הקצבה):

העו״ס רשאית להגדיל את ההשתתפות עד ל:90% מעלות המכשיר במקרים הבאים:

 • אם באותה השנה רכשה המשפחה מכשיר נוסף. 
 • במשפחה ישנם אנשים נוספים הזכאים למימון מכשיר באותה השנה. 
 • למבקש היו הוצאות נוספות הקשורות לנכותו ולא קיבל עבורן סיוע מגורם אחר.
 • המשפחה מממנת שהות לילד או בן משפחה מדרגה ראשונה במוסד.

רשימת מכשירי השיקום

רשימת המכשירים כוללת:

 • מכשירי שמיעה ומכשירי אפ אם. לילדים ונוער עד גיל18.
 • תותבות עיניים – לכל הגילאים. משנת 2012 מתאפשר מימון גם לתותבות סקלראליות.
 • *מכשירי עזר לראייה )משקפיים טלסקופיות ומיקרוסקופיות( לילדים ונוער עד גי18עדשות מגע לראייה לילדים ונוער עד גיל 18, למצבים בהם המשקפיים אינם עוזרים.
 • תותבות פנים – אף/אוזן/אורביטלית.
 • תותבות שד – אחת לשנתיים.
 • חזיה לתותבת שד )ההשתתפות ניתנת פעם אחת(. 
 • פרטים נוספים בנוהל משרד הבריאות תמצאו כאן: אישור מכשירי שיקום וניידות 

תהליך מימוש הזכות

כדי לממש את הזכות לסיוע במימון מכשיר שיקום יש לפנות לרופא הרלוונטי בקופת החולים לשם קבלת המלצה. יחד עם המסמכים הבאים:

 • עבור מכשירי שמיעה – הפניית רופא אא״ג והמלצת קלינאית תקשורת בצירוף בדיקה אודיולוגית.
 • מכשירי עזר לראייה )כולל תותבות עיניים( – המלצה מרופא עיניים.
 • תותבות שד – המלצה מרופא משפחה/ אונקולוג/ כירורג/ רופא פנימי.
 • תצלום תעודת זהות.
 • הגשת המסמכים ללשכות הבריאות יכולה להיעשות על יד קופת החולים או באופן עצמאי על ידי הפונה או נציג מטעמו.
 • את הבקשה יש להגיש לרכישת המכשירים במחלקה למחלות ממושכות ושיקום בלשכת הבריאות הקרובה
 • הגשת המסמכים מתבצעת במחלקה, בדואר או בפקס.
 • ועדה מקומית תדון בבקשה והחלטת הוועדה תישלח במכתב לפונה בין אם זה אישור או דחייה.
 • המשך התהליך יפורט במכתב האישור שישלח. 
 • מי שקיבל אישור זכאות לרכישה עצמית יעביר ללשכת הבריאות את המסמכים הבאים לצורך קבלת החזר כספי:
 • אישור הזכאות.
 • טופס אישור קבלת המכשיר – חתום.
 • חשבונית וקבלה – מקוריים.
 • *פרטי חשבון הבנק לצורך העברה בנקאית של ההחזר הכספי )שליחת צילום צק מבוטל(.

ערעור

 • מי שבקשתו נדחתה רשאי לערער על החלטת הוועדה.
 • הערעור יוגש בכתב באמצעות לשכת הבריאות.
 • הדיון בוועדת ערר ייעשה תוך 30 *ימים מתאריך קבלת הערעור והטיפול בו בלשכת הבריאות.

חשוב לדעת – האישור למימון המכשיר יהיה בתוקף למשך חצי שנה.

סיוע במימון מכשירי שיקום

מימון מכשירי שיקום, ניידות והליכה  מתבצע על ידי משרד הבריאות. מאמר זה עוסק במימון מכשירי שיקום. לפירוט בנושאים אחרים כגון:

מכשירי ניידות – לחצו על הקישור סיוע במימון מכשירי ניידות .

מכשירי הליכה – לחצו על הקישור סיוע במימון מכשירי הליכה

גובה השתתפות המשרד הוא 75% מהמחיר שנקבע בהתאם לסוג המכשיר לפי חלוקה לקבוצות:

1.מכשירים שנקבע להם סכום מירבי ולא המחיר המלא של המכשיר.

מכשירים שיש לבדוק עבורם 31. הצעות מחר והמחיר ייקבע לפי הצעת המחיר הנמוכה ביותר.

ההשתתפות העצמית הנה 25% מהסכום שקבע משרד הבריאות. מלבד המקרים בהם משרד הבריאות שישנו פטור.

מי זכאי?

למימון מכשיר ניידות זכאים:

מי אינו זכאי?

אדם המשתייך לאחת מהקבוצות הבאות אינו זכאי לקבל מימון למכשיר ניידות:

פטור מתשלום השתתפות עצמית

האנשים המשתייכים לקבוצות הבאות פטורים מתשלום השתתפות עצמית )יש להציג אישורים מתאימים על הקצבה(:

מי שמתקשה לממן את חלקו יכול לפנות לעו״ס בלשכת הבריאות עם אישורי הכנסה של שני בני הזוג – תלוש שכר/פנסיה/קצבה, שומת מס לעצמאים ומסמכים אחרים רלוונטיים.

העו״ס רשאית להגדיל את ההשתתפות עד ל:90% מעלות המכשיר במקרים הבאים:

 • אם באותה השנה רכשה המשפחה מכשיר נוסף.
 • במשפחה ישנם אנשים נוספים הזכאים למימון מכשיר באותה השנה.
 • למבקש היו הוצאות נוספות הקשורות לנכותו ולא קיבל עבורן סיוע מגורם אחר.
 • המשפחה מממנת שהות לילד או בן משפחה מדרגה ראשונה במוסד.

רשימת מכשירי השיקום

רשימת המכשירים כוללת:

 • מכשירי שמיעה ומכשירי אפ אם. לילדים ונוער עד גיל 18.
 • תותבות עיניים – לכל הגילאים. משנת2012 מתאפשר מימון גם לתותבות סקלראליות.
 • מכשירי עזר לראייה) משקפיים טלסקופיות ומיקרוסקופיות( לילדים ונוער עד גי18עדשות מגע לראייה לילדים ונוער עד גיל 18, למצבים בהם המשקפיים אינם עוזרים.
 • תותבות פנים – אף/אוזן/אורביטלית.
 • תותבות שד – אחת לשנתיים.
 • חזיה לתותבת שד (ההשתתפות ניתנת פעם אחת).
 • פרטים נוספים בנוהל משרד הבריאות תמצאו כאן: אישור מכשירי שיקום וניידות 

תהליך מימוש הזכות

 • כדי לממש את הזכות לסיוע במימון מכשיר שיקום יש לפנות לרופא הרלוונטי בקופת החולים לשם קבלת המלצה. יחד עם המסמכים הבאים:
 • עבור מכשירי שמיעה – הפניית רופא אא״ג והמלצת קלינאית תקשורת בצירוף בדיקה אודיולוגית.
 • מכשירי עזר לראייה )כולל תותבות עיניים (- המלצה מרופא עיניים.
 • תותבות שד – המלצה מרופא משפחה/ אונקולוג/ כירורג/ רופא פנימי.
 • תצלום תעודת זהות.
 • הגשת המסמכים ללשכות הבריאות יכולה להיעשות על יד קופת החולים או באופן עצמאי על ידי הפונה או נציג מטעמו.
 • את הבקשה יש להגיש לרכישת המכשירים במחלקה למחלות ממושכות ושיקום בלשכת הבריאות הקרובה.  לינק ישיר
 • הגשת המסמכים מתבצעת במחלקה, בדואר או בפקס.
 • ועדה מקומית תדון בבקשה והחלטת הוועדה תישלח במכתב לפונה בין אם זה אישור או דחייה.
 • המשך התהליך יפורט במכתב האישור שישלח.
 • מי שקיבל אישור זכאות לרכישה עצמית יעביר ללשכת הבריאות את המסמכים הבאים לצורך קבלת החזר כספי:
 • אישור הזכאות.
 • טופס אישור קבלת המכשיר – חתום.
 • חשבונית וקבלה – מקוריים.
 • פרטי חשבון הבנק לצורך העברה בנקאית של ההחזר הכספי )שליחת צילום צק מבוטל(.

ערעור

 • מי שבקשתו נדחתה רשאי לערער על החלטת הוועדה.
 • הערעור יוגש בכתב באמצעות לשכת הבריאות.

הדיון בוועדת ערר ייעשה תוך 30 *ימים מתאריך קבלת הערעור והטיפול בו בלשכת הבריאות.

חשוב לדעת – האישור למימון המכשיר יהיה בתוקף למשך חצי שנה.