סיוע בשכר דירה לנפגעי נפש

 • מחבר:
 • קטגוריה:דיור

נפגעי נפש זכאים לסיוע מהמדינה, בשכר דירה, בהתאם לתנאים המפורטים במאמר זה.

     מי זכאי?

זכאות לסיוע בשכר דירה ניתנת עבור כל נפגע נפש מגיל 18 ומעלה אשר

 1. מקבל קצבת נכות כללית.
 2. דרגת אי כושר ההשתכרות שלו הינה בשיעור של 75% ומעלה
 3. מוגדר כחסר דירה.

          מימוש הזכות – מהו התהליך?

על מנת לממש את הזכות לסיוע בשכר דירה יש להמציא תעודת זכאות תקפה הכוללת זכאות

לשכר דירה וחוזה שכירות חתום ומבויל.

ישנם תנאים כלליים לקבלת סיוע בשכר דירה:

 • סיוע לא יינתן לשכירת דירה מקרוב משפחה מדרגה ראשונה (בן/בת, אב/אם, חתן/כלה, בן או בת זוג לשעבר).
 • סיוע מראש יינתן לתקופה של חצי שנה בלבד.
 • לרוכשים דירה יינתנו דמי השתתפות בשכר דירה עד מועד הכניסה לדירה.
 • לרוכשים דירה יד שנייה תינתן השתתפות עד לכניסה לדירה ולא יותר מחצי שנה מיום חתימת חוזה הרכישה ובשום מצב לא מעבר לתקופת הזכאות.
 • הסיוע לא ניתן למימוש בבנק למשכנתאות לדירה בשיכון הציבורי.
 • סיוע למתגוררים בשכר דירה חופשי ימומש באמצעות החברה המאכלסת.

תהליך הגשת הבקשה לסיוע בשכר דירה וקבלת תעודת זכאות

את הבקשה ניתן להגיש בכל סניף בנק למשכנתאות ברחבי הארץ ויש להגיע עם המסמכים הבאים:

 • תעודת הזהות של המבקש.
 • אישור על מספר חודשי השירות בצה״ל / שירות לאומי.
 • צילום תעודות זהות של אחיו ואחיותיו של המבקש כולל מספרי זהות וכתובות.
 • אישור על גובה וקבלת הקצבה בחודש הקודם ובנוסף יש להגיש אישורים עדכניים כאשר:

◦            קצבת אי הכושר מביטוח לאומי זמנית, יש להגיש אישור עדכני כל חצי שנה.

◦            קצבת אי הכושר מביטוח לאומי יצביה, יש להגיש אישור עדכני כל שנה.

דגשים נוספים

 • לאחר ביצוע כל תהליך הבדיקות תונפק תעודת זכאות הניתנת בבנק הו הוגשה הבקשה.
 • תעודת הזכאות היא המסמך המאשר את הזכות לסיוע בשכר דירה, את רמת הסיוע ואת התנאים שהוצבו.
 • תוקף התעודה – שנה מיום הגשת הבקשה.
 • את הסיוע ניתן לקבל בכל סניפי הבנקים למשכנתאות ולא רק בסניף בו הונפקה תעודת הזכאות.

סכום הסיוע

הסכום משתנה מפעם לפעם וניתן לברר את הסכום המדויק בבנקים למשכנתאות. 

בכל מקרה, סכום הסיוע לא יעלה על 95% מגובה שכר הדירה.

מידע חשוב :

ישנה אפשרות לערער על הזכאות או הדחייה בפני ועדת הערעורים של משרד הבינוי והשיכון:

 • הוועדה הבין מחוזית
 • וועדת אכלוס עליונה
 • הוועדה הציבורית לערעורים

את הערעור מגישים באמצעות סניף הבנק למשכנתאות.

ארגוני סיוע:

רשימת ארגוני הסיוע