על תיקון החקיקה בנושא האפוטרופסות- קבלת החלטות נתמכת

על תיקון החקיקה בנושא האפוטרופסות- קבלת החלטות נתמכת.

מעתה גם אנשים החיים עם מוגבלויות שכליות ונפשיות המונעות מבעדם להפעיל שיקול דעת עצמאי בקבלת החלטות יוכלו להשפיע על הנעשה ברכושם וגופם דרך "תומך החלטות" ובכך לממש את זכות הבחירה וחופש העצמאות שנמנעו מהם עד כה!

איך נוכל לעזור