ערעורים על גובה הזכאות לסיוע בשכר דירה

ערעורים על גובה הזכאות לסיוע בשכר דירה

לעיתים ישנם מחלוקות באשר לגובהה של הזכאות לסיוע ולכן תמיד קיימת האפשרות לערער על ההחלטה של משרד הבינוי והשיכון.

על מה ניתן לערער?

1. על גובה הזכאות של הנכה לסיוע בשכר דירה.

2. על דחיית זכאותו של נכה לקבלת סיוע בשכר דירה.

למי פונים?

ישנן שתי וועדות ערעורים של משרד הבינוי והשיכון, וכל ערעור מועבר לוועדה המתאימה.
1. וועדת חריגים עליונה– וועדה זו מטפלת במקרים הדורשים סיוע חריג, מעבר לזה שהוגדר בחוק והינו ורג מהכללים.

2. הוועדה הציבורית לערעורים– וועדה זו דנה בערעורים שהוגשו על החלטות של הוועדה העליונה.

ערעור שנדחה על ידי הוועדה הציבורית, משמעותו כי מגיש הערעור אינו רשאי להגיש ערעור נוסף, אלא רק לאחר שחלפו 12 חודשים מיום דחיית ערעורו.

כיצד מגישים את הערעור?


כדאי מאוד להגיש את הערעור באמצעות החברה שטיפלה במערער מגיש הבקשה שנדחתה, תוך צירופם של מסמכים שמחזקים ותומכים בבקשתו של הנכה לקבלתה וקביעתה של זכאות חריגה עבורו.

אילו מסמכים יש לצרף?

1. מכתב בקשה מפורט ומנומק היטב המסביר את טענותיו של המערער.
2. פירוט תדפיסי חשבון בחצי השנה האחרונה ואישור הכנסה לתקופה זו.
3. דו"ח סוציאלי הנוגע לתפקודה של המשפחה, לכל אלה המטופלים בשירותי הרווחה.
4. אישורים רפואיים שיכולים לסייע, לתמוך ואף לחזק את טענות הערעור .