פטור מתשלום דמי ביטוח

מי שמקבל את קצבת הנכות ואינו בעל הכנסה אחרת כלשהי – פטור מתשלום של דמי הביטוח הלאומי בגין הזמן בו מגיעה לו הקצבה.

מי שמקבל את קצבת הנכות ונקבעה עבורו דרגת אי כושר להשתכרות בגובה של 75% מינימום לצמיתות או לתקופה זמנית שאורכה שנה מינימום – פטור מתשלום דמי הביטוח הלאומי עבור הזמן בו מגיעה לו הקצבה, גם במידה ויש לו הכנסה נוספת. אך במידה והינו עובד עצמאי, עליו לשלם דמי ביטוח נפגעי עבודה; ובמידה והינו עובד שכיר, המעסיק ישלם עבורו דמי ביטוח נפגעי עבודה וכן דמי ביטוח זכויות עובדים בפירוק תאגיש ובפשיטת רגל.