פירוט סוגי המפרקים המדומים

1. מפרק מדומה בעצם הירך, מתחת לאזור צוואר הירך, המאפשר הליכה בעזרת מכשיר הליכה בלבד

80%

2. מפרק מדומה באזור צוואר הירך

50%

3. מפרק מדומה בעצם הירך

50%

4. מפרק מדומה בעצם השוק

40%