פירוט סוגי השיתוקים

פירוט סוגי השיתוקים:

הסעיפים שמתייחסים לשיתוקים הינם רלוונטיים, רק במידה והאירוע שבעקבותיו נגרם השיתוק התרחש מינימום 6 חודשים לפני מועד הגשת הבקשה לביצוע בדיקה בלשכת הבריאות.

זכויות לסובלים משיתוק מוחין 

שיתוק מוחין הוא למעשה מונח אשר מתייחס בצורה ישירה לפגיעה ביכולות המוטוריות של האדם, מדובר למעשה על תופעה אשר מתרחשת כתוצאה מנזק שנגרם למערכת המוטורית במהלך תקופת ההריון או לחילופין לאחר הלידה, וברוב המוחלט של המקרים יהיה מדובר על פגיעה באספקת החמצן למוח בשלב מוקדם או מאוחר. חשוב לציין כי במרבית המקרים מדובר על פגיעה בלתי הפיכה, פגיעה כזו שהאדם יצטרך להתמודד איתה לאורך כל שנות חייו. כמו כן, יש לציין כי המושג הרחב "שיתוק מוחין" הוא מושג אשר מתייחס למספר פגיעות אופציונליות ביכולות המטורוקיה של האדם, בעת בה הפגיעות נבדלות אחת מהשנייה במידת החומרה שלהן וכן, ברמת השפעתן על הנפגע. יחד עם האמור, במרבית המקרים נוטים להבחין בין חמש רמות שונות, כאשר כל רמה מייצגת חומרת שיתוק שונה, בהתאם להיקף הפגיעה המוטורית אצל הנפגע. זאת בעוד כי בין יתר הפגיעות ניתן לפגוש בנכות באחת מהגפיים בלבד, נכות בשלוש מתוך ארבע גפיים, נכות באחד מצידי הגוף, נכות מלאה בגפיים והגב וכדומה.

סוגים שונים של שיתוק מוחין

יש לציין כי שיתוק מוחין מתחלק לשלושה סוגים עיקריים, כאלה אשר נבדלים אחד מהשני על פי צורת ההפרעה בתנועה:

• שיתוק מוחין ספסטי – שיתוק מוחין ספסטי מהווה את הסוג הפופולרי ביותר של המחלה שכן, מדובר למעשה על מצב רפואי בו השירים מתכווצים בצורה משמעותית והתנועה שלהם הופכת לנוקשה במיוחד. סוג זה למעשה נובע כתוצאה של פגיעה בחלק מקליפת המוח, חלק אשר אחראי על התנועות הרצוניות.

• שיתוק מוחין אטקסי – שיתוק מוחין אטקסי מהווה למעשה צורה נדירה יותר של שיתוק מוחין, צורה כזו אשר באה לידי ביטוי בחוסר בשיווי המשקל וכן גם בחוסר שליטה על התנועות.

• שיתוק מוחין אתטואידישיתוק מוחין אתטואידי הוא למעשה תופעה אשר נגרמת בעקבות פגיעה בחלקים העמוקים יותר של המוח, חלקים אשר אחראים באופן ישיר לבקרה של איכות התנועה, הקואורדינציה ושיווי המשקל.

• שיתוק מוחין מעורב – כשמו כן הוא, מדובר על על סוג של שיתוק מוחין המורכב ממספר סוגים שונים של שיתוק מוחין.

תסמינים ודרכי טיפול

התסמינים השונים המתלווים אל תופעת שיתוק המוחין באים לידי ביטוי בצורה שונה בין חולה אחד לשני, בעת בה יחד עם הפגיעה המוטורית, כלל החולים עשויים לסבול ממגוון רחב של סימפטומים נוספים כדוגמת קושי בריכוז, ליקויים שכליים, בעיות נשימה וכן הלאה. ברוב המקרים, טיפול בשיתוק מוחין אינו מוביל לריפוי מלא וכן, מדובר על טיפול שמתמקד בניסיון להקל על כלל התסמינים המתלווים אל המחלה, ולהעניק לסובל את האפשרות לחיות את חייו על הצד הטוב ביותר. אי לכך, שיתוק מוחין מהווה כמעט לרוב מחלה כרונית.

הזכויות הניתנות לסובלים משיתוק מוחין ולמשפחתם

לאור העובדה כי למעט מקרים חריגים במיוחד, שיתוק המוחין יאובחן תוך פרק זמן קצר לאחר הלידה, הרי שנטל הטיפול על הסובל מתופעת השיתוק חל באופן מלא על ההורים האחראיים. אי לכך, ולאור הנטל הכספי המונח על הכתפיים של ההורים, החוק מעניק להורים את האפשרות ליהנות מסיוע כספי שניתן על ידי המדינה, סיוע אשר נקרא "קצבת ילד נכה", ומשולם אחת לחודש. על מנת לקבל את הקצבה, יהיה על ההורים לפנות בבקשה מתאימה למוסד לביטוח לאומי באמצעות טופס בקשה לקצבת ילדה נכה. לקבצה למעשה יהיה זכאי כל ילד שנולד לתושב ישראלי, החל מגיל 91 ימים ועד לגיל 18.

1. שיתוק מלא למעשה של שתי השוקיים, המלווה בשיתוק ברגל אחת לפחות של שניים מבין שלושת השרירים הבאים: ,M. ileopsoasM. quadriceps, M. glutaeus maximus.

100%

2. שיתוק מלא של רגל אחת, המלווה בשיתוק של קבוצת שרירים בשוק או בירך בגפה השנייה

80%

3. שיתוק מלא למעשה של אחת מהשוקיים, המלווה בשיתוק של שניים לפחות מבין שלושה השרירים המפורטים בסעיף 1 למעלה

80%

4. שיתוק מלא למעשה של שתי השוקיים

80%

5. שיתוק מלא למעשה של שוק אחת, המלווה בשיתוק של אחד השרירים המפורטים בסעיף 1 למעלה

50%

6. שיתוק חלקי של שרירי רגל אחת, הגורם להגבלה ניכרת בהפעלת מפרק הירך או הברך (לא מדובר בטווח התנועתיות הפסיבית של המפרק)

50%

7.

א. שיתוק ספסטי בדרגה בינונית לפחות או אטכסיה או תנועות בלתי רצוניות בשרירי גפה תחתונה אחת – עם הפרעה בינונית בהליכה.

40%

ב. 1) שיתוק ספסטי בדרגה בינונית לפחות או אטכסיה או תנועות בלתי רצוניות בשרירי שתי הרגליים – עם הפרעה בינונית בהליכה, או –

2) שיתוק ספסטי בדרגה בינונית לפחות או אטכסיה או תנועות בלתי רצוניות בשרירי רגל אחת – שעה שהליכה אפשרית בעזרת מכשיר הליכה ארוך בלבד.

60%

ג. 1) שיתוק ספסטי בדרגה בינונית לפחות או אטכסיה או תנועות בלתי רצוניות בשרירי שתי הרגליים, עם מכשיר ארוך אחד הנלבש על הגפה, או –

2) שיתוק ספסטי בדרגה קשה בשרירי רגל אחת, שעה שהליכה אפשרית רק בעזרת תמיכה או עזרה של אדם נוסף.

80%

ד. חוסר מלא של כושר תנועה בשתי הרגליים, כתוצאה מליקויים במערכת עצבים המרכזית בליווי של אטכסיה או תנועות בלתי רצוניות

 

תפריט נגישות