קביעת אחוזי נכות רפואית

אחוזי נכותך נקבעים על ידי ועדה רפואית בהתאם לרשימת המבחנים הרפואיים, במסגרת תקנות הביטוח הלאומי. ברשימה מוגדר אחוז נכות לכל ליקוי רפואי.

לדוגמא: לאדם שנקטעה רגלו בפרק הירך, יקבע הרופא נכות רפואית בגובה של 80%, על פי סעיף 47 (6) (א) אשר ברשימת המבחנים.

רשימת המבחנים קיימת ב"מדור חוקים ותקנות" (בספר המבחנים).

איך נקבע אחוז נכות עבור 2 ליקויים רפואיים ומעלה?

במקרה בו מאובחן הנבדק במספר מחלות, ונקבעו על ידי הרופא אחוזים לכל מחלה בנפרד, ייקבע אחוז נכות כולל על פי אחוזי הנכות הרפואיים בחישוב משוקלל (ולא מתוך חיבור סך הסכומים).

לדוגמא: במידה וקבע הרופא נכות רפואית עבור 2 מחלות לפי הפירוט הבא:

20% למחלה 1 בגב ו 10% למחלה 2 ברגל, ייערך החישוב באופן הבא –

למחלה בגב 20% (20% נכות בגב שיחושבו מתוך 100%)

8% למחלה ברגל (10%) נכות ברגל מחושבים מתוך 80% – אלו האחוזים אשר נשארו אחרי הפחתת 20% הנכות בגב מתוך 100% האפשריים.

סה"כ 28%

ליקויים רפואיים שלא נכללים בחישוב קביעת אחוז הנכות ("ליקויים מנופים")

רשימת המבחנים כוללת ליקויים רפואיים, שנקבע בתקנות שאינם בעלי השפעה על כושר העבודה וההשתכרות, כלומר: קיימת קביעת רופא לגבי קיום הליקויים, אך הם לא יחושבו לצורך קביעת אחוז הנכות הכללית.

לדוגמא: אדם שעבר כריתה של 2 צלעות מצד אחד, ונקבע לו ליקוי על ידי רופא לפי סעיף ליקוי 38 (1) (ב)

(4) נכות רפואית בשיעור 10%. אחוז זה לא יחושב לצורך קביעת אחוז הנכות הכללית

("ליקוי מנופה").