קבלת קצבת הנכות במהלך עבודה

ב 1 לאוגוסט בשנת 2009 נכנס התיקון לחוק הנכות לתוקף. מטרתו של תיקון זה הינה לעודד נכים ליציאה לעבודה (חוק לרון). הצטרפותך למעגל העובדים מזכה בתנאים משופרים:

 
  1. הגדלת ההכנסה השוטפת: במידה ותצא לעבוד, תיהנה מן האפשרות לשלב את הכנסותיך מן העבודה עם המשך קבלת קצבה. קצבת נכותך לא תופסק, אלא תיפחת בהדרגתיות בהתאם לגידול בהכנסתך מן העבודה.
  2. שמירת הזכאות: עם צאתך לעבודה, לא תדרש לבדיקה מחודשת בנושא נכותך הרפואית ובנושא דרגת אי כושר.
  3. רשת הביטחון: במקרה בו תפסיק את עבודתך או במקרה בו יפחתו הכנסותיך, יש באפשרותך לשוב לקבלת קצבת הנכות באותם התנאים שנקבעו עבורך לפני תחילת עבודתך, זאת לפני שעברו 36 חודשים מן המועד בו הופסקה קבלת קצבת הנכות.
  4. שמירת כלל ההטבות: בצאתך לעבוד, קבלת ההטבות הנילוות תימשך (הנחה בתחבורה הציבורית, בארנונה וכדומה), לפי פירוט הכללים שנקבע.

אם בעתיד תתרחש החמרה במצב התעסוקתי או הרפואי שלך (הפסקת עבודתך או ירידה בהכנסותיך), הינך רשאי לפנות באופן מיידי לפקיד התביעות לבקש בדיקה מחודשת.

בנוסף, יש להודיע למוסד לביטוח לאומי בדבר התחלת עבודה או שינוי ברמת ההכנסה.