קומה נמוכה

1. מי שמלאו לו 18 שנים, ואורך רגליו אינו עולה על 61 ס"מ

80%

2. מי שמלאו לו 18 שנים, ואורך רגליו אינו עולה על 72 ס"מ

50%

 

3. מי שקומתו נמוכה, ומלאו לו שש שנים ולא למעלה מ 18 שנים – אחוז המוגבלות בניידות יהיה האחוז המצויין בטבלה זו:

גיל

אורך רגל אחת בס"מ, ביחס לאחוז הליקוי המתאים*

רמה א’ – 80%

רמה ב' – 50%

6

40

48

6.5

41

49

7

42

50

7.5

43

51

8

44

52

8.5

45

53

9

46

54

9.5

47

55

10

48

56

10.5

49

57

11

50

58

11.5

51

60

12

52

61

12.5

53

62

13

54

64

13.5

55

65

14

56

66

14.5

57

68

15

58

69

15.5

59

70

16

60

71

16.5

60

71

17

61

72

17.5

61

72

18

61

72

* אורך הרגל יימדד החל ממיקום הבליטה הקדמית העליונה בעצם הכסל ועד לפטישון הפנימי באותה הרגל (Ant. superior iliac spine to med. malleolus).