שילוב תלמידים עם מוגבלויות בבתי ספר רגילים

שילוב תלמידים עם מוגבלויות בבתי ספר רגילים- אנחנו  ב myInspire  נסייע לכם שתהיו בטוחים כי התלמיד יקבל את הסיוע הנדרש על מנת להצליח בבית הספר ונסביר על אפשרויות השילוב, זימון לוועדת שילוב, יתרונות של שילוב בבית ספר רגיל ועל היתרונות המשותפים של התלמידים הרגילים עצם שיתופם בכיתה עם תלמידים עם צרכים מיוחדים.

לדאבוננו הרב, אנו עדים למגמה שלילית לאורך השנים של שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בבתי ספר רגילים. כך למשל, על פי נתוני משרד החינוך, אחוז הילדים בעלי מוגבלויות בכיתות בבתי ספר רגילים ירד משנת 2012 לשנת 2018 מ- 61% ל-55% בלבד.

לצד הירידה באחוזים בשילוב ילדים עם מוגבלויות בבתי ספר רגילים, ניתן לראות עליה בשיעור הילדים הלומדים בכיתות מיוחדות נפרדות (20% בשנת 2012 ו-26% בשנת 2018 מקרב ילדים בעלי מוגבלויות).

רמת השכלה של תלמידים בעלי מוגבלויות

לפי סקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2018 ניתן לראות הבדלים ניכרים ברמות ההשכלה בין אנשים ללא מוגבלות לבין אנשים עם מוגבלות מתונה ומוגבלות חמורה.

בקרב האנשים ללא המוגבלות, רק 27% ברמת השכלה תיכונית ומטה (ללא תעודת בגרות).

מנגד, בקרב אנשים עם מוגבלות ניתן לראות שיעור של 43% עם רמת השכלה תיכונית ומטה, כאשר שיעור הוא שקלול המשקף נתונים של 38% בעלי מוגבלות מתונה ו-51% בעלי מוגבלות חמורה.

ברמת השכלה אקדמית, ניתן לראות כי מגיעים אליה 35% מקרב אנשים ללא מוגבלות ו-21% מקרב אנשים עם מוגבלות. גם כאן, אם מבודדים אנשים עם מוגבלות חמורה הנתונים מראים על 15% בלבד אשר מגיעים לרמת השכלה אקדמית.

שילוב תלמידים עם מוגבלויות בבתי ספר רגילים

חוק השילוב לתלמידים בעלי מוגבלויות

בשנת 2002 התקבל בכנסת "חוק השילוב" שהווה תיקון מיוחד לחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח -1988 שקובע כי " על משרד החינוך לפעול לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך רגיל, וכי זכותו של כל תלמיד עם מוגבלות לקבל מענה לצרכיו בכל מסגרת בה הוא לומד ולא רק במסגרת של חינוך מיוחד".

מטרת תכנית השילוב היא קיום אורח חיים סובלני ועידוד קבלת השונה. מטרה נוספת היא ליצור ראייה מערכתית של דרכי הטיפול בתלמידי בעלי מוגבלויות עם צרכים מיוחדים.

חשוב מאוד לטפח את שיתוף הפעולה בין מערכת החינוך הרגיל לבין מערכת החינוך המיוחד לקידום ושילוב תלמידים בעלי מוגבלויות.

תלמיד בעל מוגבלות אשר יימצא זכאי להיכלל בתוכנית, יקבל תמיכה חינוכית-טיפולית אשר תינתן על ידי הצוות החינוכי הרגיל של בית הספר/גן הילדים ולאחר שעברו את ההכשרה המתאימה.

בית ספר רגיל כמוסד חינוך מחויב לקיים אורח חיים מסוים על מנת לאפשר לתוכנית זו להתממש.

בין המחויבויות שעל המוסד החינוכי לעמוד מאחוריהן: שיתוף ידע בין מוריד החינוך המיוחד לבין החינוך הרגיל, ארגון הסביבה הלימודית, הפיזית והטכנולוגית בהתאם לצורכי התלמיד (התאמת מחשוב מתאים לבעלי מוגבלויות שונות כגון:

חירשות, עיוורות, אילמות וכדומה), התאמות ושינויים של חומרי למידה, הוראה והיבחנות, פיתוח תכניות חדשות אשר מטרתן לעודד את שילובם של התלמידים בעלי המוגבלויות במסגרות הרגילות ועוד.

myInspire מאמינים בקידום אנשים בעלי מוגבלויות פיסיות ולימודיות בבתי ספר רגילים וסבורים כי שילוב מוצלח יצליח לשפר את הנתונים של רמות ההשכלה והשילוב התעסוקתי של אותם התלמידים.

myInspire בעלת הידע והניסיון לייעוץ והכוונה מוסדות לימודיים בנושא אפשרויות שילוב תלמידים עם מוגבלויות בבתי ספר רגילים.

תפריט נגישות