תוספת המוסד לביטוח לאומי לילדים המוגדרים כתלויים לחלוטים בזולת

תוספת המוסד לביטוח לאומי לילדים המוגדרים כתלויים לחלוטים בזולת-

מחודש אפריל 2015, עודכנה במוסד לביטוח לאומי תוספת הקצבה לילדים מגיל- 3-18 המקבלים בנוסף לגמלת הנכה תוספת גבוהה יותר של גמלת תלות מוחלטת בזולת.

תלות מוחלטת בזולת משמעותה- הזכאי לפי תנאי המוסד לביטוח לאומי אינו יכול להתקלח לבד, להתלבש ולהתנייד בביתו שלו.

הורים שילדם מקבל קצבת נכה וחושבים שעומד בקריטריונים, יגישו בקשה למוסד לביטוח לאומי ולזה יצרפו גם סיכום בעניין ממסגרת הלימוד של בנם/ביתם וכן דו"ח רפואי עדכני במפרט את תפקודו של הילד/ה באופן יומיומי. בדיקת המוסד לביטוח לאומי מתבצעת ביחס לביצוע פעולות אלו בקרב בני גילו של הילד/דה. את הטפסים מגישים במוסד לביטוח לאומי ותזומנו בהמשך לבדיקת זכאות.

במידה וחידשתם בקשה לבטל כרגע, ובעבר הילד/ה נמצאו זכאים וקיבלו גמלה דומה, התוספת תתווסף אוטומטית ולא צריך להגיש תביעה חדשה

הורה לילד הזקוק להימצאות מבוגר בסביבתו לצורך מניעת סכנה באופן החורג במידה ניכרת מבני גילו, עשוי להיות זכאי לקצבת ילד נכה מגיל 91 יום ועד 18 ושלושה חודשים, אם הוא עונה על התנאים הבסיסיים:

 • השגחה חלקית: נועדה למנוע מצבי סיכון לילד או לאחרים, כיוון שהילד אינו מודע לסכנה בשל ליקוי, מחלה כרונית, בעיית התנהגותית או הבנה לקויה.
 • השגחה ניתנת בדרך כלל הן בגין המחלות הבאות: אלרגיה מסכנת חיים, דושן בשלב התחלתי, הפרעות התנהגות קשה, מוגבלות שכלית התפתחותית ברמה קלה, ובכל המקרים האחרים בהם נדרשת השגחה לילד למניעת סיכון באופן החורג מבני גילו.
 •  
 • השגחה מלאה: נועדה למנוע מצבי סיכון הנובעים ממחלה קשה, או ליקוי חמור, או הפרעת התנהגות חמורה, או בשל מוגבלות שכלית התפתחותית בינונית חמורה או קשה של הילד, ובתנאי שמתקיימים שני התנאים הבאים:
  • הילד אינו מסוגל להבחין בגורמי סיכון מיידים לו או לזולתו באופן החורג במידה ניכרת מבני גילו, או שבשל אירועים רפואיים תכופים הדורשים טיפול מיידי על ידי אדם אחר, לא ניתן להשאירו לבד אפילו לפרקי זמן קצרים.
  • קיימת בפועל השגחה ונוכחות מתמדת בכל שעות היום – בבית, בדרך למסגרת החינוכית ובמסגרת עצמה.
 • תוספת המוסד לביטוח לאומי לילדים המוגדרים כתלויים לחלוטים בזולת

הורים שילדם מקבל קצבת נכה וחושבים שעומד בקריטריונים, יגישו בקשה למוסד לביטוח לאומי ולזה יצרפו גם סיכום בעניין ממסגרת הלימוד של בנם/ביתם וכן דו"ח רפואי עדכני במפרט את תפקודו של הילד/ה באופן יומיומי.

בדיקת המוסד לביטוח לאומי מתבצעת ביחס לביצוע פעולות אלו בקרב בני גילו של הילד/דה. את הטפסים מגישים במוסד לביטוח לאומי ותזומנו בהמשך לבדיקת זכאות.

במידה וחידשתם בקשה לבט"ל כרגע, ובעבר הילד/ה נמצאו זכאים וקיבלו גמלה דומה, התוספת תתווסף אוטומטית ולא צריך להגיש תביעה חדשה.

 

הטפסים אותם יש להגיש:

*טופס תביעה לקצבת ילד נכה.

*דוח חינוכי עדכני מהמסגרת החינוכית המיוחדת שבה הילד מתחנך.

*מסמך רפואי מרופא מומחה בתחום הליקוי של הילד, המפרט את הליקוי ממנו סובל הילד, והסיבות לצורך בהימצאות עם הילד למניעת סיכון.

סכומי הקצבה:

 • ילד הזכאי לקצבה בשל הצורך בהשגחה חלקית, תשולם עבורו קצבה בשיעור 50%, בסך 1,268 ש"ח .
 • ילד הזכאי לקצבה בשל הצורך בהשגחה מלאה, תשולם עבורו קצבה בשיעור  100% בסך 2,608 ש"ח .
 • הקצבה משולמת עד שנה רטרואקטיבית ממועד הגשת התביעה.

תפריט נגישות