תנאי הזכאות מתקיימים במקרים הבאים

  1. במקרה בו הילד הינו ילדו של מבוטח/ת אשר הוא תושב/ת ישראל.
  2. במקרה בו הילד נמצא בישראל.
  3. במקרה בו הילד לא מוחזק במוסד או במשפחה אומנת.
  4. במקרה בו הילד לא מקבל קצבת ניידות, למעט מי שנקבעו עבורו 80% בניידות או שהינו זקוק ומשתמש בכיסא גלגלים, או במקרה של משפחה יבעלת 2 ילדים נכים או יותר, כאשר לפחות אחד מהם מקבל גם קצבת ניידות.