ניידות

סוגי תג נכה

סוגי תו נכה

תג חנייה לנכה מאפשר לנכה להחנות את הרכב במקומות המיועדים לנכים, ובתנאים מסוימים גם במקומות שהחנייה אינה מותרת בהם. את הפרטים המלאים על תו החנייה תוכל למצוא באתר…

סיוע במימון מכשירי ניידות

ישנה השתתפות במימון של מכשירי שיקום, ניידות והליכה ממשרד הבאירות. מאמר זה עוסק במימון מכשירי ניידות. לפירוט בנושא מכשירי הליכה עברו למאמר: סיוע במימון מכשירי הליכה לפירוט בנושא…