נכות כללית

סיוע במימון מכשירי ניידות

ישנה השתתפות במימון של מכשירי שיקום, ניידות והליכה ממשרד הבאירות. מאמר זה עוסק במימון מכשירי ניידות. לפירוט בנושא מכשירי הליכה עברו למאמר: סיוע במימון מכשירי הליכה לפירוט בנושא…

מדריך להכרה באוטיזם

מדריך להכרה באוטיזם על יד משרד הרווחה הטיפול הקהילתי והחוץ ביתי באוכלוסיית האוטיסטים בארץ מנוהל על ידי משרד הרווחה – השירות לטיפול באוכלוסייה עם אוטיזם ו P.D.D .…

תמיכה וסיוע למשפחות

ייעוץ ותמיכה למשפחות של נפגעי נפש חוק שיקום נכי נפש בקהילה  כולל בתוכו את סל השיקום הנותן ייעוץ ותמיכה למשפחות ללא עלות. במסגרת סל השיקום פועלים מרכזי הייעוץ של…