נכות כללית

סיוע במימון מכשירי ניידות

מימון במכשירי ניידות ממשרד הבריאות ישנה השתתפות במימון של מכשירי שיקום, ניידות והליכה ממשרד הבריאות. מאמר זה עוסק במימון מכשירי ניידות. לפירוט בנושא מכשירי שיקום עברו למאמר: סיוע…

מדריך להכרה באוטיזם

מדריך להכרה באוטיזם על יד משרד הרווחה הטיפול הקהילתי והחוץ ביתי באוכלוסיית האוטיסטים בארץ מנוהל על ידי משרד הרווחה – השירות לטיפול באוכלוסייה עם אוטיזם ו P.D.D .…

מי זכאי לקצבת נכות כללית?

כל אדם המבוטח ותושב מדינת ישראל מעל גיל 18 ועד לגיל הפרישה, אשר בעקבות ליקוי גופני, נפשי או שכלי שמתקיים בהתייחס אליו אחד מהתנאים הבאים: 1. בעל אי-יכולת…