פוליו

מענק או קצבה חודשית

הקצבה החודשית הקצבה החודשית תשולם למי אשר נקבעה לו מוגבלות בניידות או נכות רפואית בגובה של 20% ויותר. למי אשר נקבעו לו מוגבלות בניידות או נכות רפואית בגובה…

פיצוי שהינו חד-פעמי

פיצוי, שהינו חד פעמי, ישולם לנפגע לפי אחוזי המוגבלות בניידות או לפי אחוזי הנכות, אשר נקבעו לו לצמיתות. אחוזי מוגבלות בניידות/אחוזי נכות רפואית הסכום לפיצוי עד 74% 50,000…