תהליך זכאות לחינוך המיוחד לילד עם צרכים מיוחדים

קורונה

איך נוכל לעזור