תהליך זכאות לחינוך המיוחד לילד עם צרכים מיוחדים

הורים

איך נוכל לעזור