שירותים מיוחדים

נתונים חשובים שכדאי לזכור

קביעת הזכאות לסיוע בשכר דירה יכולה להתארך עקב בדיקות ואימותים שעורך משרד הבינוי והשיכון. לקבלת סיוע בשכר דירה בשוק הפרטי אפשר לפנות לכל אחד מסניפי החברות שמספקות את…