שירותים מיוחדים

טפסי העסקת עובד זר

החלטתם או נאלצתם להעסיק עובד זר? להלן רשימת טפסים שעליכם לדאוג להם, לפני, במהלך ובתום ההתקשרות עם העובד הזר: תביעה לגמלת סיעוד תביעה לקיצבת שרותים מיוחדים הנחיות להגשת…