שירותים מיוחדים

חשוב לזכור

תעודת הזכאות היא המסמך היחיד המאשר את זכאותכם לסיוע בשכר דירה, ובתוכה נקובים הן רמת הסיוע לו הנכם זכאים וגם התנאים והמגבלות כפי שנקבעו מראש. תוקפה של תעודת…

אילו מסמכים יש להביא?

תעודת זהות של מגיש הבקשה לסיוע. אישור מספר חודשי שירות החובה של המגיש בצה”ל או בשירות לאומי. צילום תעודות הזהות של כל האחים והאחיות של מגיש הבקשה כולל…